Pro vysvědčení s rozporuplnými pocity s vidinou dalších prázdnin

škola

Jakési jistoty nám ani ve školství neubyly. Vysvědčení se přiblížilo a děti ho dostanou standardně. Situace se uvolnila a bude možné jim ho bez problémů předat. Nakolik se to všem bude líbit, už je věc druhotná. Pravda je taková, že situace bude značně specifická, a to v mnoha různých ohledech. Jakých? Na to se podíváme podrobněji právě v tomto krátkém článku.

Chaos nahoře

Jak se vlastně k celé situaci v rámci koronavirové krize a hodnocení postavilo ministerstvo. Jako spoustu jiných věcí nechalo také hodnocení čistě na školách. Pevná univerzální kritéria pro všechny fakticky nejsou. Školám se pouze dostalo jakýchsi doporučení, která spočívají v tom, že hlavní důraz je třeba dávat na známku dítěte z minulého pololetí a známky, které kantor stihl dát ještě v rámci prezenční výuky.Známky z dálkové výuky by se měly brát jen orientačně stejně jako plnění úkolů.

Snaha a obětavost učitelů

Učitelé se nepochybně snažili. Mnohým kantorům a kantorkám sebrala distanční výuka ještě více času než prezenční a mnozí v ní také viděli marnost. Vždyť děti se mohly vymlouvat na cokoli. A hodnocení? Hodně složité. Jako příklad můžeme uvést třeba žáka, který byl klasifikován v pololetí jako nedostatečný. Ihned po vysvědčení dostal z prvních dvou testů jedničku a dvojku. Úkoly během distanční výuky plnil poctivě. Co by měl mít na vysvědčení?

Konečné rozčarování žáků

Někteří plnili z domova spousty úkolů, jiné se spíše flákali. Ve finále mohou mít ti první horší známky než ti druzí. Podivné. Stejně tak jedni do školy poslední týdny chodili, jiní ne. Možná by letošní rok stálo za zvážení pouhé hodnocení prospěl s ohledem na výjimečnou situaci. Nad tím se ale zřejmě nikdo nepozastavil. Řevnivost tedy nepochybně přijde. Tak snad už v září normálně. Do té doby mají děti prázdniny, teď už regulérní, nikoli koronavirové…

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay.com

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.