Příspěvek pro solidární domácnost: Od července 2023 dochází ke změně

cizinci

Od července 2023 se mění poskytování příspěvku pro solidární domácnost. Čeho se změny týkají? Na co si dát pozor? Kde podat žádost o příspěvek?

Solidární příspěvek je na osobu ubytovanou v daném měsíci, a to déle, jak 16 po sobě jdoucích dnů. O příspěvek se žádá měsíc zpětně, tj. například v červnu za květen. S účinností od 1. července 2023 dochází zákonem č. 75/2023 Sb., ke změně zákona č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Díky tomu tak dochází ke změně poskytování příspěvku pro solidární domácnost.

Poskytování příspěvku od července 2023

Od 1. července 2023 se mění poskytování příspěvku. Částky související s bydlením budou nově poskytovány přímo cizincům s dočasnou ochranou (DO) společně s humanitární dávkou. Aby cizinec s dočasnou ochranou měl nárok na plnou výši započitatelných nákladů na bydlení, musí bydlet v samostatném bytě, který je zapsán v evidenci bytů a smluv. V případě, že byt nebude evidován, tak se bude od července 2023 cizinci s dočasnou ochranou započítávat nižší částka na jeho bydlení.

Zapsání bytu do evidence může provést výhradně jeho vlastník. Zde pozor na to, že je možné zapsat pouze samostatný byt, který je cizinci s dočasnou ochranou pronajat k bydlení, a nikoli byt ve sdílené domácnosti s vlastníkem a pronajímatelem. Tato evidence je z důvodu nutnosti ověřování existence bytu, na který osoby s dočasnou ochranou čerpají podporu.

Údaje potřebné do evidence bytu

Pro zapsání bytu do evidence je třeba uvést identifikační údaje vlastníka bytu, adresu a číslo bytu, písemný právní titul k užívání bytu a identifikační údaje cizince s dočasnou ochranou, kterému byl byt k bydlení poskytnut, jakožto údaje o začátku a ukončení bydlení.

Kde a jak zažádat o příspěvek

Žádosti o příspěvek vyřizují krajské pobočky Úřadu práce ČR. O příspěvek pro solidární domácnost se žádá měsíc zpětně. Od července 2023 bude tato dávka poskytována přímo cizincům s dočasnou ochranou.

Zdroj: https://www.mpsv.cz/prispevek-pro-solidarni-domacnost

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/informace-valka-na-ukrajine/dan-z-prijmu/informace-k-prispevku-pro-solidarni-domacnost?fbclid=IwAR34lpLJbSAzk2d8_3tbJyEmLJCmCMQaEPTQuKz7jaQ3ZdBKwhvlHO8BSf0

Náhledové foto: Pixabay