Příspěvek na živobytí: Kdo na něj má nárok

Příspěvek na bydlení

Kdo má reálný nárok na příspěvek na živobytí? Nevíte? Nevadí! Poradíme vám v následujících řádcích. Obecně je možné tvrdit, že na příspěvek na živobytí mají nárok lidé, kteří mají po odečtení reálných nákladů na život, v podstatě nulové finanční prostředky. Jinými slovy, nezůstane jim ani minimální částka potřebná k tomu, aby byli schopní přežít. My se podíváme na to, jakým způsobem se tato částka určuje a na mnohé další aspekty, které jsou s ní spjaté.

Výše příspěvku na živobytí

Celková výše příspěvku na živobytí je určována jako rozdíl mezi kompletní částkou na živobytí jedince nebo rodiny a celkovým příjmem tohoto člověka. Od něj jsou právě odečítány přiměřené náklady přímo související s bydlením jako takovým. Tyto náklady se mohou vyšplhat maximálně na 30 % celkového příjmu. V Praze se jedná o výši 35 %. Když po zaplacení všech výloh spojených s bydlením nezůstávají žádné rezervy, vyplní je částka příspěvku od státu.

Částka na živobytí v letošním roce

V letošním roce se částka na živobytí vypočítává naprosto stejně, jako tomu bylo v minulosti. U každého člověka se ale všechno posuzuje ryze individuálně, a to zejména proto, že každý z nás má rozdílný životní styl a pochopitelně může disponovat rozdílnou výší platu. Individuální jsou logicky i celkové výdaje nezbytné pro fungování domácnosti. Úředníci si sami bez větších potíží rozhodnou o tom, jak to bude s životním minimem a také s příspěvkem vypadat.

Co je životní minimum?

Zapomenout bychom neměli ani na pojem životní minimum, který se hojně uvádí. Jedná se všeobecně o společensky uznanou hranici celkového měsíčního příjmu člověka, který by měl pokrýt veškeré potřeby, a to jídlo, oděvy a v neposlední řadě i výdaje spojené s hygienou. Náklady na bydlení se do této částky nepočítají, jelikož jsou řešeny samotným příspěvkem na bydlení.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.