Příspěvek na péči se zvýší. Ministerstvo chystá kromě zvýšení i další změny

disability

Téma, které je předmětem jednání, a to zhruba už rok. Nyní dostává konkrétnější podobu. Na základě koaličních jednání došlo k nalezení shody. Ke zvýšení příspěvku na péči by mělo dojít v polovině příštího roku. Jaké další změny plánuje ministerstvo?

Co je příspěvek na péči

Jedná se o sociální dávku, která je poskytována na základě zákona o sociálních službách a příslušné vyhlášky. Příspěvek má pomoci osobám, které kvůli svému dlouhodobě špatnému zdravotnímu stavu nejsou schopny zvládat své základní potřeby, jakožto má pomoc s úhradou sociálních služeb nebo jiných forem pomoci. To je myšleno tak, že osoba, která není schopna se o sebe sama postarat, si zaplatí službu profesionála, který jí pak bude pomáhat v domácím prostředí, nebo použije příspěvek na pomoc s úhradou péče ve speciálním zařízení. Eventuálně lze příspěvek použít na to, aby alespoň z části vyrovnal výpadek příjmů osobě blízké, která o handicapovanou osobu pečuje.

Kdo může poskytovat sociální služby

Může tím být asistent sociální péče, poskytovatel sociálních služeb, jenž je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb, speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu, jakožto i dětský domov či osoba blízká.

Výše příspěvku na péči

O výši příspěvku na péči rozhoduje hned několik faktorů, jako je věk příjemce, stupeň závislosti. Čímž při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnosti zvládání základních životních funkcí a potřeb, tj. mobilita, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, péče o zdraví, výkon fyziologické potřeby, osobní aktivity. U dospělých osob ještě i péče o domácnost.

Příspěvek na péči je poskytován od roku 2007 a vyplácí se osobám, které se neobejdou bez pomoci druhých. Náklady na příspěvek logicky stoupají. Zatímco v roce 2018 na ně stát vyplatil 2 miliardy a 170 milionů korun, tak za loňský rok šlo na příspěvek na péči 36 miliard a 376 milionů korun.

Plány ministerstva

Ministr Marian Jurečka plánuje prosadit valorizační mechanismus, aby se tak kvůli úpravě výše příspěvků na péči nemusel pokaždé novelizovat zákon. Výhledově ministerstvo plánuje zavedení další speciální dávky. Jednalo by se o doplatek k příspěvku na péči. Ten by byl určen pro příjemce příspěvku na péči, pro něž by byla jeho stávající výše prokazatelně nedostatečná. Ministerstvo v tuto chvíli finalizuje podobu výše zmíněného doplatku.

Zdroj: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/reakce-mpsv-na-zvyseni-prispevku-na-peci

https://www.penize.cz/socialni-davky/439058-prispevek-na-peci-stoupne-chysta-se-i-nova-specialni-davka

Náhledové foto: Pixabay