Příspěvek na bydlení: Jak postupovat v případě, že došlo k jeho nepřiznání či odejmutí

peníze

Zažádali jste o příspěvek na bydlení, ale vaše žádost byla zamítnuta? Ocitli jste se v situaci, kdy vám příspěvek byl přiznaný a nyní odebrán? Jak v takových případech postupovat? Na co máte právo?

V dnešní době se čím dál více lidí potýká s finančními problémy. K tomu převážná část výdajů jde na bydlení. V takovém případě je možné požádat o příspěvek na bydlení. Učinit tak lze i online z pohodlí domova. Snahou Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) je maximálně ulehčit cestu k čerpání příspěvku a tím i zároveň eliminovat papírování.

Kdo může získat příspěvek na bydlení

Vždy záleží na daném konkrétním případu. Obecně lze prohlásit, pokud vaše náklady na bydlení (nájem, energie, vodné a stočné) stojí více než 30 % vašeho čistého příjmu, tak lze příspěvek čerpat. Díky tomu tak zkrátka nepřijdou ani osoby, které žijí ve vlastním domě nebo bytě. Každá žádost se posuzuje individuálně. Avšak ne vždy musí úřad rozhodnout ve věci správně.

Důvodem špatného rozhodnutí můžou být chyba v doložených tiskopisech, které si úředník nevšiml a díky tomu bylo rozhodnuto o nepřiznání či odejmutí příspěvku na bydlení. Pokud se žadatel domnívá, že má nárok na příspěvek na bydlení a mělo být rozhodnuto v jeho prospěch, může se v takové situaci bránit. A to sice odvoláním proti rozhodnutí ve lhůtě 15 dnů od doručení. Odvolání je třeba podat na pobočku úřadu práce, která rozhodnutí vydala.

Rozhodnutí předchází správní řízení

Rozhodnutí o odejmutí příspěvku na bydlení předchází zahájení správního řízení, které je zasíláno doporučeně do vlastních rukou, jakožto i rozhodnutí o nepřiznání příspěvku na bydlení. Pakliže si žadatel dopis do 10 dnů od doručení nevyzvedne, považuje se dokument za doručený poslední den této lhůty. Oznámení o zahájení správního řízení umožňuje žadateli učinit vyjádření, možnost navrhnout důkazy a učinit návrh k probíhajícímu řízení až do vydání rozhodnutí.

Ze zaslaného oznámení nemusí být vždy patrné, z jakého důvodu byl příspěvek odebrán. Je tak vhodné, aby se účastník řízení dostavil osobně na danou pobočku a mohl vše řešit osobně s kompetentní osobou. Pakliže tato situace nemá kladné východisko pro žadatele, obdrží rozhodnutí o odebrání či nepřiznání příspěvku. Na základě toho se může odvolat.

Náležitosti odvolání proti rozhodnutí

Přestože pro odvolání není jednotná forma, jsou však povinné údaje, které musí obsahovat. Bez nich by nebylo platné. Pakliže úřad práce shledá, že v odvolání chybí některé údaje, vyzve dotyčnou osobu k nápravě s přiměřenou nápravní lhůtou.

V odvolání by neměly chybět základní povinné údaje, jako jsou jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého bydliště, popřípadě adresa, pro kterou je příspěvek uplatňován. Dále také označení správního orgánu MPSV a daná pobočka úřadu práce, věc, proti které se osoba odvolává a číslo jednací, jakožto datum vydaného rozhodnutí, popřípadě přílohy k odvolání. Samozřejmostí je podpis odvolatele.

Zdroj: https://www.finance.cz/549544-urad-prace-prispevek-na-bydleni-vzor-odvolani-rozhodnuti/

https://www.mpsv.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni

Náhledové foto: Pixabay