Příspěvek na bydlení: Dosáhne na něj více lidí

peníze

Vláda chystá změny u příspěvku na bydlení a dalších sociálních dávek. Efektem by mělo být to, že na sociální dávky dosáhne více lidí. Mění se tedy částky důležité pro výpočet nároku i okruh lidí a rozsah příjmů, které budou pro dávku rozhodné.

Normativní náklady na bydlení

Chystají se zvýšit normativní náklady na bydlení. Ty jsou pro výpočet nároku na příspěvek na bydlení klíčové. Jsou to zákonem stanovené průměrné náklady na bydlení, které se odvíjejí od velikosti obce, ve které žadatel bydlí. Dle nich se pak ve spojení s rozhodným příjmem domácnosti určuje výše příspěvku. Pokud chcete čerpat příspěvek, musí platit, že vám na úhradu nákladů spojených s bydlením nestačí 30 procent vašich příjmů. V Praze je to pak 35 procent. No a za náklady se považují právě ty stanovené – tedy normativní.

O kolik se normativní náklady na bydlení zvýší

Právě normativní náklady na bydlení se budou zvyšovat. Vláda tyto náklady zvýšila tak, že zvýhodnila domácnosti s jedním příjmem. Tedy často důchodce či matky samoživitelky. Jednočlenné a dvoučlenné domácnosti se pak budou posuzovat dle zvýšených nákladů o 4 500 Kč, má-li domácnost tři a více členů, dělá zvýšení 2 000 až 2 500 Kč.

Počet osob v rodině Měsíční náklady na bydlení v nájemním bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Praha více než 100 000 50 000 – 99 999 10 000 – 49 999 do 9 999
jedna 14 621 12 771 12 435 11 429 11 246
dvě 18 079 15 597 15 137 13 761 13 510
tři 20 812 17 500 16 899 15 099 14 771
čtyři a více 24 995 21 002 20 277 18 106 17 711

 

Počet osob v rodině Měsíční náklady na bydlení v družstevním bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Praha více než 100 000 50 000 – 99 999 10 000 – 49 999 do 9 999
jedna 8 732 (nyní 6232) 8 732 8 732 8 732 8 732
dvě 10 932 10 932 10 932 10 932 10 932
tři 13 561 13 561 13 561 13 561 13 561
čtyři a více 16 368 16 368 16 368 16 368 16 368

 

Růst mají i životní a existenční minimum

Dalšími novinkami budiž, že se vládní koalice shodla na zvýšení existenčního a životního minima k 1. lednu 2023. Stoupnout by měla také pomoc prostřednictvím přídavků na děti. Vláda však ústy ministra práce a sociálních věcí ještě konkrétní částky zvýšení nezveřejnila, měla by tak učinit co nejdříve po návrhu ministerstva.

Zdroj: https://www.penize.cz/socialni-davky/436848-zivotni-minimum-a-pridavky-na-deti-stoupnou, https://zpravy.aktualne.cz/finance/na-prispevek-na-bydleni-dosahne-vic-lidi-vlada-schvalila-dal/r~48a4aac839a411edbe29ac1f6b220ee8/, https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/prispevky-na-bydleni-podpora-stat-financni-pomoc-vlada.A220921_203101_domaci_albe

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.