Připravte se na smrt – závětí a jinými instituty

Dědictví

Máte-li majetek, o který se chcete dobře postarat i po své smrti, není nic lepšího než využít instituty dědického práva, které zná naše více jak 2000 let. Řeč bude o závěti, ale i jiných institutech. Vyznáte se ve všech pořízeních pro případ smrti, které vám naše právo umožňuje využít?

Závěť

Závěť je jednostranné právní jednání. To znamená, že nepotřebujete souhlasu žádné jiné strany, stačí, že toto jednání sepíšete a učiníte. Ihned platí. Nejvíce se hodí pro případy, kdy chcete svou pozůstalost přenechat svým blízkým, avšak rozdílně než tak, jaké podíly by dostali podle zákona. V takovém případě je závěť nejlepším nástrojem, jelikož jím můžete plně vyjádřit svou vůli. Nesmíme však zapomínat na řadu zákonných omezení. Mezi nejzásadnější platí, že děti jsou neopominutelní dědicové. I když jim nechcete, aby dědily zcela dle zákona, vždy musí dostat alespoň ¼ zákonného podílů(dospělí), respektive ¾ zákonného podílu (nezletilí).  Nejlepší je nechat si sepsat závěť u notáře a tam ji také pro případ vaší smrti uschovat. Máte alespoň jistotu, že bude v bezpečí a zároveň bude obsahovat všechny právem ukládané náležitosti.

Dědická smlouva

Dalším institutem je dědická smlouva. Jak však název napovídá, již ji nemůžete činit jednostranně. Jde o smlouvu, a tak se musíte s druhou stranou domluvit. V praxi jde o smlouvu, jíž se jedna strana zavazuje, že přenechá pozůstalost nebo její část, a druhá, že dědictví příjme. Moc se však nevyužívá. Má podobné účinky jako závěť. Pokud ji však jako zůstavitel chcete zrušit, musíte se na tom opět dohodnout s druhou stranou a ta musí souhlasit (u závěti můžete změny činit zas a jen jednostranně).

Odkaz

Odkazem můžete upravit, že chcete tu či onu konkrétní věc odkázat určité osobě. To je tedy rozdíl od závěti, jelikož v závěti určujete podíly na veškerém jmění, co po sobě zanecháte. Odkazem určujete o konkrétní věci, čí má být. Vyjímáte ji tedy z pozůstalosti a určujete jí nového vlastníka. Jakmile zemřete, nenabývá odkazovník věci (jak jste v odkazu rozhodli), ale má „pohledávku“ vůči dědicům na vydání této věci.

 

Zdroj úvodní náhledové fotografie: Pixabay.com

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.