Případy, kdy nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti

peníze

Podpora v nezaměstnanosti se člověka týká, pakliže splní zákonné podmínky pro její přiznání. My se dnes podíváme na výjimky, kdy osobě podpora nepřísluší. Pojďme tedy na to!

Nemáte splněnou dobu pojištění

Jde o první podmínku a zároveň také o první důvod, proč na podporu nemáte nárok, pakliže tuto podmínku nesplníte. Abyste mohli pobírat podporu, musíte mít před podáním žádosti splněnou předchozí dobu pojištění. Musíte být totiž účastníkem důchodového pojištění minimálně 12 z posledních 24 měsíců. Jinak vám podpora nenáleží. OSVČ pak hradí sociální pojištění, v jehož rámci se také účastní na důchodovém pojištění, pakliže je jeho činnosti činností hlavní a v případě vedlejší činnosti, pakliže jeho roční výdělek překročí určitý limit. Ten je v současnosti 96 777 Kč za rok.

Pracovali jste, avšak na dohodu a do limitu

Nelze však říci, že jakákoli práce před žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve stanovené době je splněním podmínky. Za dobu vám musí vzniknou důchodové pojištění. Pakliže tedy pracujete na dohodu, sice to nevadí, avšak jen v těch měsících, kdy jste překročili dané limity a byly tedy účastni na důchodovém pojištění. U dohody o pracovní činnosti musí jít o 4000 Kč a více, u dohody o provedení práce o více jak 10 000 Kč.

Pobíráte nemocenské nebo jste ve starobním důchodu

Nárok nemáte ani tehdy, pokud žádáte a ke dni podání žádosti jste buď ve starobním důchodě, nebo pokud pobíráte některou z dávek nemocenského pojištění. Pak na podporu v nezaměstnanosti nemůžete mít právo a vaše žádost bude zamítnuta. Dalším případem je, když žadatel pobírá výsluhový příspěvek, který je vyšší, než má být podpora. Ani tehdy mu nárok nevznikne.

Kvůli výpovědnímu důvodu

Rozhodné je zejména také to, jak váš pracovní poměr, který předcházel žádosti o podporu v nezaměstnanosti, skončil. Pokud porušíte pracovním povinnosti obzvlášť hrubým způsobem a kvůli tomuto důvodu je s vámi ukončen pracovním poměr a pakliže k tomuto došlo v době 6 měsíců před zařazením do evidence úřadu práce, nemáte nárok na podporu.

Nedoložíte dokumenty

Jen žádost pro přiznání podpory nestačí. Musíte dále doložit další nezbytné dokumenty, jinak budete při žádosti neúspěšní. Musíte se prokázat evidenčním listem důchodového pojištění, zápočtovým listem a potvrzením zaměstnavatele o výši průměrného výdělku. Jste-li OSVČ, stačí potvrzení o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku.

Zdroj: https://www.finance.cz/531937-kdo-nedostane-podporu-v-nezamestanosti/, https://www.mesec.cz/clanky/kdy-nemate-narok-na-podporu-v-nezamestnanosti-i-kdyz-jste-registrovani-na-uradu/

Náhledové foto – Pixabay