Přehled: Komu a za co udělit Zeman milost

Miloš Zeman

Miloš Zeman je od roku 2013 prezidentem České republiky. Osobě, která zastává tuto ústavní funkci, dává Ústava možnost zasahovat do trestních řízení tak, že může vydávat amnestie či milosti. Miloš Zeman se vůči amnestiím vyjadřoval negativně. K milostem pak nejčastěji říkal, že jde o krajní možnost, které nechce nadužívat. My se dnes podíváme na to, komu všemu milosti udělil, a za jaké skutky to bylo. Pojďme tedy na to!

Postoj prezidenta k milostem

V roce 2013 řekl Miloš Zeman, že nebude udělovat milosti. Výjimku pak měly tvořit ty případy, kdy jde o humanitární řešení situace odsouzených. V roce 2013 převedl udílení milostí na ministerstvo spravedlnosti. To tedy prezidentovi přebírá žádosti a předkládá mu jen ty případy, které splňují Zemanova kritéria. Těmi jsou:

 • pachatel nesmí být odsouzen za závažný trestný čin,
 • pachatel musí mít závažné zdravotní problémy a
 • musí mít zajištěné rodinné zázemí.

První funkční období

Zde naleznete přehled milostí, které Miloš Zeman udělil ve svém prvním prezidentském období:

 • Únor 2016 – odsouzený na tři roky – méně závažná majetková trestná činnost – důvod: zdraví odsouzeného.
 • Květen 2016 – prominutí zbytku jednoho trestu a tři celé tresty odnětí svobody (cca 29 měsíců) – maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání – důvod: zdraví.
 • Září 2016 – zastavení trestního stíhání – maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání – důvod: zdraví.
 • Listopad 2016 – milost ženě (na žádost papeže Františka) – zpronevěra – důvod: péče o dítě ve vězení (po dovršení tří let by muselo od matky).
 • Listopad 2016 – milost ženě – podvod, zpronevěra, konkurzní trestná činnost – důvod: dlouhodobá psychická nemoc.
 • Prosinec 2016 – milost odsouzenému – majetková trestná činnost – důvod: vážné onkologické onemocnění.
 • Duben 2017 – milost odsouzenému (trest v době udělení již soudem přerušen) – majetkové zločiny a nedovolené ozbrojování – důvod: onkologické onemocnění.
 • Květen 2017 – milost Jiřímu Kajínkovi (podmínka nedopuštění se trestného činu po dobu 7 let) – dvojnásobná vražda – důvod: explicitně nevyjádřen, nikoli zdravotní stav.

Druhé funkční období:

 • Březen 2018 – milost odsouzenému – trestný čin v souvislosti se zaviněnou dopravní nehodou pod vlivem návykové látky – důvod: dle prezidenta krutost trestu (odsouzenému uložen trest za usmrcení své manželky a sny při autonehodě, přihlédnutí k tomu, že přeživší sourozenec potřebuje péči a výchovu).
 • Srpen 2016 – milost odsouzenému – zneužití pravomoci, maření výkonu úředního rozhodnutí a přijetí úplatku – důvod: onkologické onemocnění.
 • Říjen 2018 – milost odsouzenému a zastavení trestního stíhání za neplacení výživného – důvod: handicapovaný vězeň.
 • Leden 2020 – milost odsouzenému – více nepodmíněných trestů za krádež a loupež (pachatel měl na svědomí celkově 18 trestných činů včetně vraždy) – důvod: onkologické onemocnění.
 • Březen 2020 – milost odsouzenému – zanedbání povinné výživy – důvod: odouzený zachránil život další osobě.
 • Březen 2020 – milost odsouzeného – maření výkonu úředního rozhodnutí a ohrožení pod vlivem návykové látky – důvod: závažné onemocnění srdce.
 • Září 2020 – milost odsouzeného – drobná majetková trestná činnost – důvod: onkologické onemocnění.
 • Říjen 2020: milost vztahující se k pěti odsouzením odsouzené – méně závažná trestná činnost – důvod: odsouzená se před nástupem do výkonu trestu starala o pět dětí, které byly umístěny do dětských domovů a sebevražedné tendence dcery.
 • Prosinec 2020: milost odsouzenému – těžké ublížení na zdraví a výtržnictví – důvod: odsouzený pomohl tonoucí se ženě a práce v armádě odsouzeného.
 • Březen 2021: milost odsouzenému – loupež a nebezpečné vyhrožování (odsouzený spáchal v devadesátých letech vraždu a poté také dalších sedm trestných činů včetně zpronevěry, ohrožování mravní výchovy mládeže) – důvod: onkologické onemocnění.
 • Červen 2021: milost odsouzenému – zanedbání povinné výživy – důvod: péče o nezletilou dceru a úmrtí matky dítěte.

Celková bilance (k červnu 2021) prezidenta Miloše Zeman: 19 milostí

Zdroj dat: Ceska-justice.cz
Náhledové foto – Kancelář Prezidenta republiky

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.