Předejděte sporům v dědictví – uzavřete závěť u notáře

Právo pro podnikatele

Pokud plánujete, jak naložit se svým vlastnictvím pro případ smrti, určitě je dobré si uvědomit, že svým pořízením pro případ smrti, můžete v budoucnosti vyvolat spory mezi dědici. Často se totiž namítá, že závěť nebo jiné pořízení bylo uzavřeno neplatně nebo ve stavu, kdy zůstavitel nebyl způsobilý. Proto je dobré těmto sporům předejít tak, že uzavřete takzvanou notářskou závěť.

Předejděte sporům

Lze s nadsázkou říci, že spory k dědickému řízení prostě tak nějak patří. Nemusí tomu tak však být. Když ale zůstavitel uzavře závěť či odkaz o samotě, jde sice o platné právní jednání, avšak lze jej snadno napadnout. Nejsou-li svědci, je zde mnoho prostoru ke sporům. A i když jsou přítomní svědci, nejde o úplně bezpečnou variantu, jelikož jste závislí na lidech, kteří musí dosvědčit (v případě sporu i u soudu), že právní jednání probíhalo bez chyb. Často se v praxi pak stává, že se při napadení spolčí jeden ze svědků s dědicem, který rozporuje onu závěť. Proto je nejlepší cestou zvolit závěť uzavřenou s notářem.

Závěť u notáře

Jde o bezpečný způsob, kdy eliminujete možnost pozdějšího napadení závěti. Jde o listinu sepsanou u notáře a poté je zde závěť registrovaná a evidovaná. Jde tedy o veřejnou listinu. Dle zákona jde o nejpřísnější písemnou formu. Její pravost je tedy nejvíce pravděpodobná. Přirozeně je relevantnější než obyčejná listina s podpisem. Je ale i důvěryhodnějším důkazem než listina s ověřeným podpisem. V případných sporech to znamená jen jedno – při sporu nemusíte dokazovat, že notářský zápis je správný. Naopak na druhé straně leží důkazní břemeno, kdy musí dokázat, že notářský zápis není pravdivý. U obyčejné písemné formy je to přesně naopak.

Bezpečná varianta

Jde tedy o nejlepší možný způsob, jak závěť uzavřít. Po formální stránce totiž téměř nelze namítnout nic proti. Samozřejmě ale ani takto uzavřená závěť nemusí být stoprocentní. ve sporu se totiž může objevit ještě jedna závěť. Pak rozhoduje datum, jelikož poslední závěť ruší všechny předchozí. Na formách pak nezáleží. A kolik vás takové uzavření závěti u notáře bude stát? Notáři mají pevně daný ceník. Za tento zápis a vše okolo budete platit asi 2200 Kč.

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.