Potravinová pomoc bude dostupnější. Spouští se projekt Výdejen potravinové pomoci

potraviny

Žijeme v době, kdy roste počet lidí, kteří se nachází ve složité životní situaci. Řeší existenční problémy. V tomto směru se nabízí jedna z možností pomoci prostřednictvím potravinových bank. Nově se spouští projekt Výdejen potravinové pomoci. O co se konkrétně jedná?

Co jsou potravinové banky

Potravinové banky jsou neziskové organizace, které shromažďují potraviny. Ty pak rozdělují odběratelským dobročinným organizacím. Skrze ně se tak dostanou potraviny k lidem v nouzi. Jedná se nejen o osoby bez domova, ale rovněž seniory, rodiny s dětmi či samoživitelky.

Potraviny banky získávají z potravinových sbírek, evropského programu potravinové a materiální pomoci, potravinových řetězců, jakožto i od pěstitelů či jednotlivců. Převážně se jedná o potraviny určené k okamžité spotřebě, s poškozeným obalem, špatným značením. Takto jsou efektivně využity, slouží dobrému účelu a zbytečně nekončí na skládce či ve spalovně.

Dostupnější potravinová pomoc

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s federací potravinových bank spouští nový projekt Výdejen potravinové pomoci. Jedná se o ojedinělý plán, kdy se do stávající sítě 15 potravinových bank po celé republice buduje nová společná síť 150 výdejních míst. Díky tomu bude potravinová pomoc dostupná i tam, kde to doposud nebylo možné. Rovněž se dostane k lidem, které pomoc nutně potřebují a nedokázali ji dosud čerpat. Bude podpořeno více než 50 tisíc potřebných osob.

Výdejny budou fungovat jako mobilní výdejní místa, tzv. pojízdné výdejny či budou na statických místech ve větších městech, kde bude potravinová pomoc regulérně vydávána potřebným.

Výzva ministra práce a sociálních věcí

Ministr práce a sociálních věcí uvedl, že pro něj je tento projekt srdeční záležitostí. Podle jeho slov to ukazuje, v této době obzvlášť, jak je podstatná systematická podpora potravinových bank, která nekončí u malých či větších dárců, ale existuje i pomoc ze strany státu. Marian Jurečka dále vyzývá všechny, kdo pomoc potravinovým bankám třeba jen zvažují, aby neváhali. Jde o způsob, jak přímo pomoc těm, kteří to nejvíce potřebují a jsou ve složité životní situaci. Zároveň ministr poděkoval všem, kdo se již zapojili a přispívají do potravinových bank, ať už materiálně, nebo finančně.

Zdroj: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/potravinova-pomoc-bude-dostupnejsi-potravinove-banky-spousteji-sit-vydejen-potravinove-pomoci

https://www.potravinovebanky.cz/

Náhledové foto: Pixabay