Poslední vlna kotlíkových dotací

Kotlíkové dotace

Začíná třetí a zároveň poslední vlna kotlíkových dotací. Starým kotlům na tuhá paliva odzvoní v roce 2022. Ministerstvo životního prostředí očekává výrazné zlepšení kvality ovzduší. Od roku 2015 Ministerstvo životního prostředí do výměn kotlů investovalo už téměř 7 miliard korun. Největší zájem byl o tepelná čerpadla (30%) a o kombinované kotle (26%). Tedy varianty, které přinesou úsporu i do budoucna.

Neotálejte

Investice do poslední vlny dotací by měla přesáhnout 3 miliardy korun a výměnou by mělo projít minimálně 30 tisíc starých kotlů.  Podle ministerstva už výhodnější podmínky pro výměnu nebudou, proto by domácnosti vlastnící kotle na tuhá paliva neměli zbytečně vyčkávat, od září roku 2022 bude navíc užívání takových kotlů zcela zakázáno.

Žádné uhelné kotle

Novinkou třetí vlny je úplný odklon od kotlů na uhlí, tedy ani dotaci na kombinované kotle již nebude možné získat. Ostatní podmínky i výše příspěvku se nemění. S touto změnou přišla Evropská komise, která uhlí nepovažuje za ekologický zdroj energie. Dotace až do výše 127 500 korun, lze tedy získat pro kotle na biomasu, plynové kondenzační kotle a tepelná čerpadla. Do výdajů je také možné zahrnout náklady spojené s pořízením a instalací včetně nové otopné soustavy, její rekonstrukce a nákladů spojených s regulací, měřením nebo úpravy spalinových ces. Žádosti mohou kraje podávat do 29. března na Státní fond životního prostředí ČR. Posledním termínem na vyhlášení výzev pro občany je konec září tohoto roku.

Výhodný RESTART

Kraje, které jsou zařazené do státního programu RESTART, dostanou další výhody. Ministerstvo totiž připravuje speciální pilotní program, kdy domácnosti, které nemají dostatek prostředků na předfinancování či spolufinancovánízdroje dostanou dopředu peníze na nový kotel v celé jeho výši.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.