Poplatky za delší studium vysoké školy

Zdroj úvodní náhledové fotografie: Pixabay.com

Řada českých studentů se rozhodne prodloužit své studium na vysoké škole, a to hned z několika různých důvodů. Někdy za to může souběžně vykonávané zaměstnání, které nedovoluje věnovat studiu dostatek času, jindy zas kámen úrazu představují chybějící kredity. Nemusíte uspět ani s obhajobou diplomové práce. V jakých případech už si student musí studium hradit sám? A kdy se jim naopak může vyhnout? To se dozvíte v následujících řádcích.

Prodlužování studia nemusí být levnou záležitostí

Stačí jen nepatrná chvilka nepozornosti a poplatky za prodloužení studia na vysoké škole jsou na světě. A věřte, že se nejedná o pakatel. Poplatek se týká všech studentů, kteří překročili standardní dobu studia zvětšenou o jeden další rok. Do délky studia se započítává také studium na vzdělávacím institutu předešlém, které nebylo řádně ukončeno. Do doby studia se naopak nezapočítává čas, ve kterém došlo k jeho přerušení.

Zásadní rozdíl je pak mezi DALŠÍM a DELŠÍM studiem. Dalším studiem se míní studování na vysoké škole poté, co už jeden titul z předchozích let máte. V takovém případě se žádné poplatky neplatí. Delší studium je takové, které nezvládnete řádně ukončit ve stanoveném termínu. V takovém případě už většina univerzit poplatky vybírá. Každá vysoká škola si navíc stanovuje vlastní poplatky, přičemž rozdíly se mohou objevit také v rámci jednotlivých fakult.

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Jak se poplatkům za delší studium vyhnout

Pokud studujete na veřejné vysoké škole, poplatky za delší studium mohou být zkráceny nebo zcela prominuty. Musíte však podat odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku a žádost o prominutí poplatku. Jestli jde o mírné překročení stanovené lhůty (to znamená maximálně dva týdny), poplatky se většinou promíjí.

Důvodem pro snížení, odložení nebo prominutí poplatky za delší studium se pak může stát tíživá sociální situace studenta, jíž však musí řádně doložit. Dále pak ve prospěch studenta hovoří také vynikající studijní výsledky nebo vážná nemoc a zranění. Jestli není student schopen platit poplatky, může mu být stanoven splátkový kalendář.

David Břach

Rád se s Vámi podělím o své poznatky ze světa financí.