Podnikání: Kdo je to bílý kůň

Bílý kůň

Termín bílý kůň se používá přibližně od období Sametové revoluce velmi často. S krásným ušlechtilým čtyřnohým zvířetem má ale pramálo společného. Jedná se totiž o subjekt, který je nastrčen v rámci podnikání do určité pozice. S tímto pojmem se setkáváme jak u soudů, tak i v politických kruzích, anebo v podnikání všeobecně. Podívejme se tedy na definici bílého koně podrobněji a pokusme se odhalit některé detaily, které se této mnohdy nezáviděníhodné pozice týkají.

Poslání bílého koně

Je bohužel více než jasné, že poslání bílého koně je nechvalně známé a spočívá v tom, že jde o člověka, který je nastrčen k páchání určité, většinou majetkové, trestné činnosti. Pochopitelně tak kryje skutečného původce a největšího pachatele. Za jeho jednání je mu logicky slíben podíl na zisku pocházejícího ze zmiňovaného většinou trestného činu nebo přestupku. Mnohdy je bílému koni také nabídnuto i odsezení příslušného trestu v případě, že bude nekalé jednání odhaleno.

Záznam v obchodním rejstříku

Bílý kůň musí být také zapsán v obchodním rejstříku. Často se jedná o jednoho z jednatelů dané firmy. Nejčastěji jde o společnost s ručením omezeným. Daný člověk pak logicky podepisuje veškeré smlouvy. Z drtivé většiny případů ani neví, co v podstatě podepisuje a o čem smlouvy, na kterých bude jeho podpis, pojednávají. Jde o nastrčené osoby, jež jsou natolik neinformované, že budou následně pykat za své nevědomky vykonané činy.

Kdo funguje jako bílý kůň?

Už z předchozího odstavce jasně plyne informace o tom, jaké osoby jsou bílými koni. Jedná se nejčastěji i lidi, kteří se vyznačují sníženým intelektem, případně vysokou naivitou a v neposlední řadě také nízkým věkem. Soud jim sice často sníží hranici trestu na nějakou minimální míru, nicméně i přesto jde o tresty. Ke své činnosti jsou mnohdy bílí koně donuceni vydíráním aneb vyhrožováním fyzickou likvidací.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.