Podmínky pro vdovský důchod po manželovi

Vdovský důchod

Zemře vám manžel a vy se snažíte žit dál co nejlepším způsobem. Jistě budete potřebovat k zachování životního standardu dostatečné množství finančních prostředků. Důležitu roli v této finanční situaci hraje bezesporu vdovský důchod. Ostatně je to právě vdovský důchod po manželovi, který získáte za zcela specifických podmínek. O jaké podmínky se jedná a jaké jsou další charakteristiky týkající se vdovského důchodu jako takového? To vám prozradíme v následujícím textu.

Kdo má skutečný nárok na vdovský či vdovecký důchod?

Bylo b mylné si myslet, že na vdovský důchod dosáhne skutečně každý. Rozhodují nejrůznější velmi důležité faktory. O které se jedná? V první řadě je třeba brát v potaz zejména to, zdali byla žena se svým partnerem sezdána. Jestliže žije dvojice bez uzavření svazku manželského takzvaně na hromádce, pak samozřejmě nemůže pozůstalá žena od státu vůbec nic čekat. V současné době není uznáno v tomto ohledu ani registrované partnerství. Mimo jiné je také možné ještě myslet na sirotčí důchod, který může z této situace plynout.

Dočasný, či trvalý vdovský důchod?

Hovořit můžeme jak o dočasném, tak i trvalém vdovském důchodu. V prvním případě se jedná o situaci, kdy zemře manžel či manželka tehdy, když pobírá starobní anebo invalidní důchod. Vztahuje se i k situaci, kdy tento člověk zemře po pracovním úrazu, anebo když pobírá předčasný důchod. Nárok na vdovský důchod také souvisí s věkem pozůstalého. Trvalý vdovský důchod je možné získat až od věku 58 let a 10 měsíců. Pokud jste mladší, dostanete pouze roční vdovský důchod.

Jak podat žádost o vdovecký důchod?

O důchod je možné klidně požádat i se zpožděním. Potřebovat budete pouze některé důležité doklady, mezi které se řadí občanský průkaz, úmrtní list zesnulé osoby a také list oddací. Všechny doklady budete muset předložit okrasní správě sociálního zabezpečení, která posoudí vaši žádost o vdovský důchod.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.