Insolvence fyzických osob může potkat každého

Půjčky v insolvenci

Insolvence fyzických osob není ničím, co by nemohlo potkat i vás. Tato skutečnost je velmi nepříjemná, ale nikoli nereálná. Ať už podnikáte, anebo jste řádným zaměstnancem některé firmy či ve státní správě, klidně se můžete dostat do situace, kdy prostě nebudete schopni dostát svým závazkům. Obecně je tento stav označován jako insolvenční a mnohdy u něj najdeme také slovo úpadek. Řešit jej lze v podstatě třemi základními způsoby. Jsou jimi konkurs, reorganizace, anebo také klasické oddlužení. Na všechny tři se zaměříme podrobněji.

Konkurs a jeho podstata

Jestliže dochází k oddlužení v podobě konkurzu, může dlužník zapomenout na výhodu, že zaplatí pouze 30 % svých celkových stávajících závazků. Splatit vše musí kompletně v celé výši, tedy 100 %. Větší problém ale může způsobit soudní nařízení spočívající v prodeji majetku dlužníka, a to jak nemovitého, tak i movitého. Jestliže i v průběhu konkurzu nebudou pohledávky řádně vyřízeny, může dojít k jejich dalšímu vymáhání po ukončení konkurzního řízení.

Možnost reorganizace

Reorganizace se dotkne pouze a jedině osob, které podnikají. Jednotlivé pohledávky jsou uspokojovány postupným způsobem za řádného chodu dané firmy. Provoz by neměl být nijak výrazně omezený, pouze se změní, aby pohledávky mohly být řádně postupným způsobem uspokojeny.

Oddlužení

Běžní občané nejčastěji využívají možnosti oddlužení fyzické osoby. Jedná se o lidi, kteří jsou již v dluzích namočení tak, že je prostě nedokážou v žádném případě splácet. Optimální je využít profesionální společnosti, která vyřeší oddlužení fyzické osoby. Výhodou osobního bankrotu je hlavně to, že na vás nebude moci exekutor a nehrozí tak zabavení vašeho majetku touto cestou. Odpuštěno by vám mělo být až 70 % vašich dluhů za předpokladu, že budete řádně splácet a dostojíte svým novým závazkům.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.