Platíte za léky moc? Máte nárok na vrácení přeplatků

léky

Ne každý to možná ví, ale u určitých stanovených skupin obyvatel je dána maximální hranice, kolik můžou tyto osoby zaplatit na přeplatcích za léky. Pokud se tyto osoby dostanou nad limit, pojišťovna jim musí vrátit tyto prostředky. Jak to funguje a kolik jsou dané limity? Na to se dnes podíváme.

Co je ochranný limit a kolik činí

Jde o takzvaný ochranný limit. Jde o hranici, které chrání některé skupiny obyvatel, typicky seniory, děti a chronicky nemocné pacienty, kteří často vydávají velké množství svých prostředků za léky. Pokud se dostanete nad tento limit, peníze se vám vrátí. Tyto limity přeplatků za léky činí:

  • 500 Kč u pojištěnců, kteří mají invalidní důchod,
  • 1000 Kč u dětí do 18 let a u pojištěnců nad 65 let,
  • 500 Kč u pojištěnců starších 70 let,
  • 5000 Kč u ostatních osob.

Co tento limity v praxi znamená

Co vlastně výše uvedené částky znamenají? Jde o roční limit na započitatelné doplatky za předepsané léky a potravin, které jsou částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a upravuje je zákon o veřejném zdravotním pojištění. To znamená, že nikdo nemůže zaplatit za tyto léky více, než je stanoveno, respektive v takovém případě pojišťovna vydané peníze vrací. Přeplatky se vrací automaticky složenkou nebo na účet pojištěnce. Nemusíte tedy nikterak žádat. Pokud máte pocit, že vám měly být peníze vráceny, můžete se však samozřejmě na pojišťovnu obrátit.

Ne vše se však do limitu započítává

Počítat však musíme jen s takzvanými započitatelnými doplatky za léčivé přípravky. Jde o částečně hrazené léčivé přípravky z veřejného zdravotního pojištění. Do ochranného limitu se započítávají zaplacené doplatky na částečně hrazené léčivé přípravky s obsahem stejné léčivé látky a stejné cesty podání pouze ve výši vypočtené podle doplatku na léčivý přípravek, jehož doplatek na množstevní jednotku této léčivé látky je nejnižší. Jediná výjimka je situace, kdy lékař na receptu označí předepsaný lék jako nenahraditelný. Doplatek za tento lék se pak započítává v plné výši do pacientova limitu.

Zdroj: zákon č. 48/1997  Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění pozdějších předpisů https://www.vzp.cz/pojistenci/informace-a-zivotni-situace/regulacni-poplatky-a-ochranne-limity/ochranne-limity, https://www.blesk.cz/clanek/radce-zdravi-a-zivotni-styl-zdravi/735084/lekovy-limit-setri-penezenku-kolik-vam-pojistovny-vrati-na-preplatcich-a-tipy-jak-jeste-usporit.html

 Náhledové foto – Pixabay