Platební rozkaz na již splacený dluh – jak se bránit

Dnes se budeme bavit o situacích, které nemusí být vůbec raritní. Jedná se o takové případy, kdy vám chodí různé obsílky či výzvy k zaplacení dluhů, ačkoli jste přesvědčeni, že nikomu nic nedlužíte. Jste-li pevně přesvědčení, že jde o omyl či jde o již zaplacený nebo promlčený dluh, nenechejte nic náhodě a rozporujte pohledávky ihned. Je to potřeba.

Víte, že jste již zaplatili

Může jít například o situaci, kdy dostanete platební příkaz od soudu, který vám ukládá povinnost uhradit určitý dluh. Jste-li však přesvědčeni o tom, že buď byl dluh dávno řádně splacen, nebo že jde o neexistující či promlčený dluh, musíte to dát ihned vědět soudu i druhé straně. Tak učiníte jen, pokud podáte odpor proti platebnímu rozkazu tak, jak je na tomto platebním rozkazu uvedeno. Nezkoušejte osobně kontaktovat věřitele a spoléhat na domluvu. Je-li situace již tak daleko, že věc řeší soud, je potřeba ozvat se oficiálními kanály.

Nezpůsobte si komplikace

Výše uvedená obrana je jediná správná. Pokud nebudete na povinnost uloženou soudem reagovat, může vás v budoucnosti překvapit exekutor. Nejen že bude chtít daný dluh, který je vyjádřen v platební rozkazu. Bude chtít také uhradit náklady řízení. Pokud víte, že dluh je již splacen a máte o tom veden doklady, podejte odpor proti platebnímu rozkazu. Soud jej zruší a řízení se převede do žaloby, kde musíte dokázat, že vše je již splacené. Na druhé straně i věřitel bude dokazovat, že naopak k splacení nedošlo. Máte-li dokonce důkazy o tom, že dluh je již promlčený, stejně nemůžete na nic čekat a musíte podat odpor proti platebnímu rozkazu. Jen u soudu můžete uplatnit námitku promlčení, jelikož k promlčení přihlédne soud jen na návrh některé ze stran.

Exekuční řízení

Pokud promeškáte možnost podat odpor, je již platební rozkaz vykonatelný. To znamená, že pokud povinnost uhradit částku věřiteli dobrovolně nesplníte, nastane pravděpodobně exekuční řízení. Exekutor bude požadovat jak daný dluh, tak náklady řízení. V tomto stádiu je již těžké namítat promlčení (to lze jen u soudu, nikoli u protistrany). V exekučním řízení můžete ještě bránit návrhem na zastavení. Jde však o komplikace, které si lze ušetřit jedním úkonem hned na začátku.

Zdroj úvodní náhledové fotografie: Pixabay.com

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.