Plastová apokalypsa? Nové nařízení EU ohledně obalů ohrožuje životní prostředí

Naše životní prostředí možná čelí nebezpečí, před kterým bychom rozhodně neměli zavírat oči. Navrhované změny v nařízení EU o obalech budí znepokojení ohledně příchodu plastové apokalypsy. Diskutované pozměňovací návrhy by mohly způsobit katastrofální nárůst plastových obalů na trhu, což by vážně ohrozilo naše životní prostředí. Svaz výrobců vlnitých lepenek vyzývá k rozvážnému přístupu a zachování udržitelnosti.

Může dojít až k plastové apokalypse

Evropský parlament a rada se aktuálně zabývají návrhem nového nařízení EU o obalech a obalových odpadech. Tento návrh má přinést nové cíle pro obalový průmysl v Evropě. Ačkoli cíle tohoto nařízení získávají podporu českého průmyslu vlnité lepenky, poslední předložené pozměňovací návrhy vzbuzují znepokojení.

Důsledkem těchto změn by totiž mohlo být rapidní zvýšení plastových obalů na trhu. Vše zrovna v době, kdy se snažíme omezit velké množství plastů. Podle odhadů by se objem vyrobených plastových obalů do roku 2030 mohl zvýšit až o čtyři miliony tun.

Na mytí pouze poloviny těchto opakovaně použitelných přepravek by se mohlo spotřebovat až 5 miliard litrů vody. Do roku 2040 by se navíc jejich počet mohl zvýšit na 8,1 miliardy o hmotnosti 12 milionů tun. Množství vody potřebné na jejich údržbu by tím pádem vzrostlo až na 16 miliard litrů.

Výzva na ochranu životního prostředí

Svaz výrobců vlnitých lepenek (SVVL) vyjadřuje vážné obavy ohledně navrhovaných změn v nařízení EU o obalech. Opakované používání plastových obalů může mít negativní dopad na životní prostředí. Je nezbytné hledat vyvážený a udržitelný přístup k obalovému průmyslu, který zohlední ochranu naší planety a přispěje k omezení plastového znečištění.

Plast je extrémně odolný vůči rozkladu, což znamená, že plastové lahve, obaly a přepravky zůstávají v životním prostředí i po skončení své životnosti. Naopak lepenka je plně obnovitelný materiál, který je se velmi dobře recykluje a je hlavně biologicky rozložitelný.

„Jsem těmito pozměňovacími návrhy velmi zklamán. Příliš mnoho lidí se domnívá, že opakovaně použitelné obaly jsou vždy automaticky ideálním řešením – někdy tomu tak opravdu je, protože svůj smysl mají recyklovatelné i opakovaně použitelné obaly – a zapomínají přitom na masivní nárůst množství plastů, který je s tím spojen,“ řekl Wal Hinterberger, předseda SVVL.

Podle něj je nové nařízení EU o obalech a obalových odpadech v rozporu se smýšlením a směřováním v oblasti ochrany životního prostředí.

Zdroj info: svvl.cz, https://www.fefco.org/sites/default/files/2022/FEFCO_Visual_Overview_v8.1.pdf, https://www.fefco.org/sites/default/files/2022/FEFCO_Comparative_LCA_study.pdf

Náhledové foto: Pixabay