Od října začne platit CBAM: mechanismus uhlíkového vyrovnávání na hranicích

CO2

Ambiciózní politika Evropské unie v oblasti snižování emisí skleníkových plynů je často kritizována nikoliv proto, že by byla namířena špatným směrem, ale proto, že neřeší znevýhodnění evropských výrobců proti těm ze třetích zemí. To se nyní mění.

Co je CBAM?

Mechanismus uhlíkového vyrovnávání na hranicích, zkráceně CBAM, je nové nařízení EU, které má podpořit snižování emisí skleníkových plynů v dalších zemích, a hlavně odstranit znevýhodnění evropských výrobců dané existencí emisních povolenek. Mechanismus CBAM, tedy v podstatě určité uhlíkové clo, se bude vztahovat na dovoz výrobků spojených s vysokými emisemi uhlíku ze třetích zemí, které většinou nemají stejně ambiciózní politiku v oblasti ochrany klimatu jako EU.

Tyto výrobky budou podléhat clu ve výši ceny odpovídající jejich obsahu uhlíku. Ta bude stanovena podle systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS). CBAM se bude postupně uplatňovat od 1. října 2023 do roku 2035, kdy skončí bezplatné přidělování emisních povolenek v rámci EU ETS. CBAM se bude týkat odvětví cementu, hliníku, hnojiv, vodíku, elektřiny a železa a oceli. Cílem tohoto mechanismu je zajistit rovné podmínky pro evropské podniky a ty mimoevropské motivovat k investicím do čistších technologií.

emise

Foto: Pixabay

Příklad využití ekonomické síly EU

Zavedení mechanismu CBAM lze chápat i jako příklad využití velké ekonomické síly EU k prosazování jejích globálních cílů. EU představuje jeden z největších trhů světa a může si tedy zavádění podobných cel dovolit. V tomto případě EU udává tempo a pravidla hry.

Jedná se tedy o nařízení, které podporuje ty podniky, které zůstaly v Evropě a mělo by omezit snahu firem stěhovat své provozy za hranice EU z důvodu „obcházení“ evropských pravidel.

Zdroje informací: https://www.ekonews.cz/ales-reho-uhlikove-clo-pomuze-evropskym-vyrobcum-a-podpori-snizeni-svetovych-emisi/

https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en

Náhledové foto: Pixabay

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.