Obce se učí provozovat své malotřídky efektivněji

škola

V České republice je ve srovnání s jinými evropskými zeměmi velký počet základních škol fungujících v obcích s malým počtem obyvatel v režimu tzv. malotřídek. Další základní školy se potom pohybují na hraně podmínek, které jim umožňují fungování ve standardním režimu. Pro obce je provozování takových škol velmi nákladné. Je proto třeba hledat cesty, jak fungování takovýchto škol zefektivnit. Možné způsoby se již začínají rýsovat.

Spolupráce jako řešení

Jednou ze základních charakteristik českého školství v malých obcích je fakt, že stejné problémy mívají často obce, které se nacházejí prakticky vedle sebe, ve vzdálenosti pouhých několika kilometrů. Není tak výjimkou, že v jedné obci je provozována malotřídka se dvěma třídami. Do jedné chodí děti od první do třetí třídy, do druhé děti od čtvrté do páté třídy. Jen o deset kilometrů dále potom funguje škola, které hrozí zrušení kvůli nedostatku žáků. Popsaný případ má základ situaci obcí Hlavňovice a Velhartice na Klatovsku v západních Čechách, opakuje se ale v mnoha obměnách v celé České republice.

Právě obce na Klatovsku přitom dokázaly nalézt řešení, které nejen vyřešilo problém se školní docházkou, ale též dokázalo provoz obou škol výrazně zefektivnit. Obce totiž začaly spolupracovat. V jedné z nich nyní funguje první stupeň, v druhé druhý stupeň. Díky tomuto řešení bylo možné naplnit třídy pro jednotlivé ročníky a pro školy, resp. obce to znamená ekonomičtější fungování.

škola

Foto: Pixabay

Bez autobusu by to nešlo

Přesunout děti z jedné obce do druhé je možná papírově snadné, ve skutečnosti to ale znamená komplikace pro jejich rodiny. Uvedené řešení je proto funkční jen proto, že se obě obce podílí na financování školního autobusu. Jeho fungování je nedílnou součástí společného projektu, bez které by nemohl fungovat.

Uvedené řešení by Ministerstvo školství rádo vidělo i u dalších obcí. Spojování malých škol do větších celků se totiž ukazuje jako velmi dobrá cesta k zajištění jejich fungování a obecně vzdělávání dětí v malých obcích. Je však přitom počítat s tím, že dohodu musí uzavírat čtyři strany, jedná se o dvě dotčené školy a dvě obce. Pokud by stejný přístup chtělo zvolit více obcí v jedné oblasti, počet smluvních stran by ještě narostl. Právě v tom bývá občas kámen úrazu. Na druhou stranu je tento model užitečný nejen ve školství, ale lze jej využít například u sportovních klubů apod.

Zdroje informací: https://www.idnes.cz/plzen/zpravy/zakladni-skola-vyuka-malotridky.A230703_082131_plzen-zpravy_lad

https://plzen.rozhlas.cz/z-sumavskych-obci-i-samot-svazi-deti-do-skol-ve-velharticich-a-hlavnovicich-8709474

Náhledové foto: Pixabay

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.