Obce mají problém s podomními prodejci energií. Co je dobré vědět

Energie

Narůstá problém se stížnostmi týkající se porušování zákazu podomního prodeje plynu a elektřiny. Do jaké míry se jedná o porušení zákazu? Jak se bránit tzv. energošmejdům? Co dělat v případě již uzavřené smlouvy?

Podomní prodej aneb boj s větrnými mlýny

Problém s podomními prodejci a zejména tzv. energošmejdy není ničím novým. Zprostředkovatelé energií obchází byty a domy, kdy svými nátlakovými praktikami nutí lidi k podpisu smlouvy. S narůstajícími stížnostmi se potýká jak Energetický regulační úřad (ERÚ), tak i Svaz měst a obcí. Podstata spočívá v tom, že v některých obcích není zákaz podomního prodeje, byť se zastupitelstvo může domnívat o opaku.

V loňském roce byla zprostředkovatelská činnost přesunuta ze živnostenského do energetického zákona. V mnoha ohledech to zprostředkovatelům zkomplikovalo jejich působení. Nicméně obce musí nově upravit předpisy a podomní prodej na svém území zakázat. Dřívější zákazy, které byly vydané na základě zmocnění v živnostenském zákoně, jsou neplatné.

Zákaz je v kompetenci obce

Každá obec má pravomoc ohledně zákazu podomní aktivity na celém svém území. Umožňuje to § 11p energetického zákona. Pokud obec využívá služeb obecní (městské) policie, může přijet k nahlášeným případům ihned. Rovněž tak může strážník na místě zajistit důkazy a identifikovat osobu zprostředkovatele.

Možnosti spotřebitele odstoupit od smlouvy

Jestliže byla uzavřena smlouva o zprostředkování při podomním prodeji, má spotřebitel možnost odstoupit od smlouvy bez sankce dle občanského zákoníku:

  • do 14 dnů od uzavření,
  • do 30 dnů, pokud byla uzavřena na základě nevyžádané návštěvy prodejce,
  • do 90 dnů v případě, že byla při jejím sjednání použita neregulérní praktika.

Uzavřenou smlouvu je možné podle energetického zákona vypovědět kdykoli v průběhu jejího trvání. Zde však pozor na to, že v takovém případě může být ze strany zprostředkovatele požadována již smluvní odměna, pokud je ve smlouvě jasně uvedena. Odstoupení i výpověď musí být učiněna písemně.

Zdroje info:

https://www.kurzy.cz/zpravy/706002-energosmejdi-porusuji-zakazy-podomniho-prodeje-stiznosti-na-tento-problem-se-kupi-i-na-obcich/

https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/energosmejdi-podomni-prodej-zprostredkovatele-eru-elektrina-plyn.A230331_135306_ekonomika_maz

Náhledové foto: Pixabay

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.