Nový státní úvěr pro mladé: Již brzy!

Rodina

Sazby hypoték stoupají a jejich získání moc neusnadňuje ani ČNB.  Od srpna roku 2018 si budete moci podat žádost o státní půjčku na bydlení, která je určena pro lidi do 36 let.  A jaká bude maximální výše tohoto úvěru nebo jaká bude sazba?

Kdo si může o státní úvěr požádat?

V minulosti bylo možné získat státní půjčku v max. hodnotě 600 tisíc korun. Maximální doba splatnosti byla 15 let. Tato částka je na financování bydlení dosti malá a mladí lidé by ji museli doplňovat spotřebitelskými úvěry. Od srpna se však státní půjčky zvýši až na 2 miliony korun.  Z tohoto státního úvěru pro mladé oproti minulým létům může čerpat více lidí.  Nárok na státní půjčku budou mít mladí lidé do 36 let, pečující o dítě do 6 let, stejně tak bezdětní novomanželé do 36let. Dále samoživitel/ka, pečující o dítě mladší 6 let nebo lidé v registrovaném partnerství do 36 let.  Podmínku věku pod 36 let musí splňovat vždy alespoň jeden ze žadatelů.

Úrok u státního úvěru

Na základě základní referenční sazby EU pro Českou republiku se stanovuje úroková sazba a vztahuje se ke dni uzavření smlouvy nejméně ve výši 1%. V současné době se výše základní referenční sazby EU pro ČR pohybuje na úrovni 1,12 %. Správa a vedení úvěru je bez poplatků a stejně tak předčasné splacení úvěru nebo mimořádné splátky.

Na co všechno si můžete půjčit?

Ze státního úvěru můžete čerpat peníze na výstavbu novostavby rodinného domu, koupi bytu, koupi rodinného domu a modernizaci obydlí. Vše samozřejmě do určitých parametrů.  Výše úvěru pak záleží na tom, co si budete chtít za ty peníze pořídit. Nejvýše však dostanete 2 miliony.  Ručit se bude různě, třeba nemovitostí nebo ručitelem. Doba splatnosti je stanovena u modernizace domu či bytu na 10 let a u stavby nebo koupi domu na 20 let.  Pokud se rozhodnete pro státní úvěr, žádosti můžete podávat od 15. srpna 2018 a to na Státní fond rozvoje bydlení.

Tereza Hubíková

Peníze jsou důležité. Skoro jako zdraví. Proto vám v této oblasti zkusím poradit.