Nový ministr žádá digitalizaci přijímaček, problém je přitom jinde

Mikuláš Bek

Školy jsou z hlediska přijímaček zaostalé. Dokonce se hovořilo o systému minulého století. Nový ministr školství Mikuláš Bek dokonce mluvil vcelku jasně. Pokud by se ale mělo jednat o jeho prioritu, nejspíše se školství potáže se zlou. Problémy totiž tkví úplně někde jinde. My se na ně pokusíme zaměřit podrobněji, nicméně nejprve začneme onou digitalizací přijímacích zkoušek na střední školy.

Na digitalizaci přijímaček ještě prostě nemáme

Bohužel tomu tak zřejmě je. V první řadě tomu brání vybavení některých škol. Ne všechna vzdělávací zařízení mají adekvátní počet techniky určené k tomu, aby si uchazeči mohli pohodlně vykonat přijímačky a odejít. Dálkově vše řešit logicky nelze. Stejně tak třeba přijímačky z matematiky vyžadují náčrty a prostor. Toho je někdy u počítačového stolu poměrně málo, což je chyba. Digitalizace přijímaček zkrátka není z hlediska důležitosti na pořadu dne.

Proč si střední školy děti přehazují jak horké brambory?

Řešit je třeba především tyto potíže. Uchazečů je letos poměrně hodně. Především ve velkých městech střední školy kapacitně nestačí. Divit se tomu nelze, jelikož české školství funguje na principu prazvláštních přijímaček s možností dostat se na dvě školy. Uchazeči pod čarou často čekají na to, zdali se uchazeči nad nimi rozhodnou pro onu školu, kam se dostali. Navíc mizí učňovské školství. Nálady ve společnosti jsou takové, že spousta rodičů vidí své děti jako absolutní vzdělance. Ne každý na to má. Navíc řemeslník si dnes dokáže mnohde vydělat mnohem více peněz než člověk se střední školou bez zaměření, tedy s absolvovanou maturitou na gymnáziu.

Učňovské obory se vytváří na základě poptávky dětí a rodičů

Takto by tomu být bezesporu nemělo. Stát by měl logicky vytvářet místa na školách podle toho, jakou predikuje budoucí poptávku na trhu práce. Trh je přece v tržní ekonomice rozhodujícím faktorem. Nebo je tomu jinak? Z práce rukama by ale současné děti mohly být ve stresu, což bezesporu někteří odborníci odsuzují. Smutné.

Zdroje info: Autor, https://www.novinky.cz/clanek/domaci-system-prijimacek-na-stredni-patri-do-minuleho-stoleti-rekl-ministr-bek-40431700

Ministr školství Mikuláš Bek a premiér Petr Fiala: Náhledové foto Úřad vlády České republiky

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.