Novela zákoníku: Dovolená pro dohodáře a digitalizace smluv

dohoda

Téma, které je probíráno v médiích už nějakou dobu. Otázkou bylo, zda dojde ke schválení ze strany vlády. Jelikož je čím dál více osob, které pracují na dohodu, byly učiněny v tomto směru zásadní kroky. Jaké změny přináší schválená novela zákoníku pro tzv. dohodáře? Jak to bude s uzavíráním smluv a dohod v rámci digitalizace?

Čerpání dovolené

Zásadní změnou pro osoby pracující na dohodu, tj. na dohodu o provedení práce (DPP) nebo pracovní činnosti (DPČ) bude možnost čerpání dovolené. Doposud tomu tak nebylo. Vzhledem k tomu, že stále více osob a zejména zaměstnavatelů preferuje uzavření smluvního vztahu na dohodu, byly tyto osoby v nevýhodě. Rovněž tak řada zaměstnanců pracující na plný úvazek má vedlejší pracovní poměr sjednaný na dohodu. A tak v případě, kdy osoba mohla čerpat dovolenou v rámci hlavního zaměstnaneckého poměru, tak díky dalšímu pracovnímu úvazku na dohodu, to v praxi mnohdy nešlo. Osoby pracující na dohodu byly znevýhodněny.

Díky schválené novele zákoníku se to změní. Jak a co z toho vyplývá pro tzv. dohodáře? Nárok na poměrnou část dovolené za kalendářní rok osobě pracující na dohodu vznikne, když odpracuje alespoň čtyřnásobek stanovené týdenní pracovní doby, a za předpokladu, že dohoda trvá alespoň 28 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Týdenní pracovní doba pro výpočet dovolené bude přímo ze zákona 20 hodin týdně.

digitalizace

Foto: Pixabay

Rozvrh pracovní doby a uzavírání dohod

Mění se další zásadní věc. Zaměstnavatel bude nově povinen rozvrhnout pracovní dobu zaměstnancům pracujícím na dohodu nejméně na 3 dny předem, pokud se však nedomluví jinak. S tím rovněž souvisí i právo na veškeré překážky v práci.

Další výraznou změnou bude možnost uzavírání smluv a dohod elektronicky. Jak se to promítne do reality? Dvoustranné dohody bude možné podepisovat a doručovat elektronicky, aniž by bylo zapotřebí dodržet určitou úroveň elektronického podpisu stran. V případě, že dojde takto k uzavření smlouvy nebo dohody elektronicky, musí pak zaměstnavatel zaslat písemné vyhotovení dokumentu na elektronickou adresu zaměstnance, a to jeho vlastní (soukromou), nikoliv firemní.

Jednostranná právní jednání, tj. výpověď z pracovního poměru, odvolání vedoucího zaměstnance, vytýkající dopisy či mzdové výměry, se dál budou doručovat v striktním režimu „do vlastních rukou zaměstnance“, tj. osobně na pracovišti, písemně poštou, datovou schránkou nebo předem domluvenou formou.

Zdroje:

https://www.kurzy.cz/zpravy/707535-vlada-schvalila-novelu-zakoniku-prace-stanovi-se-pravidla-pro-home-office-dohodari-budou-mit/

https://www.mpsv.cz/-/vlada-schvalila-novelu-zakoniku-prace-stanovi-se-pravidla-pro-home-office-dohodari-budou-mit-narok-na-dovolenou

Náhledové foto – Pixabay