Minimální mzda: Jak si stojíme v evropském srovnání

Euro

Minimální mzda je institut, kdy stát stanovuje, jaká je možná nejnižší mzda, kterou může zaměstnanec v České republice pobírat. Dnes se podíváme na její historický vývoj a zejména na to, jak si s její výší stojíme ve srovnání s ostatními státy Evropské unie.

Současná minimální mzda

Minimální mzda byla do našeho prostředí poprvé uvedena v roce 1991. Od té doby se čas od času zvyšuje, v poslední době vcelku pravidelně. Nyní je dle nařízení vlády minimální mzda ve výši 17 300 Kč měsíčně, kdy se naposledy měnila s účinností od 1. ledna tohoto roku. Pakliže jako zaměstnanec pobíráte hodinovou mzdu, musí tato činit minimálně 103,80 Kč za hodinu. Pro rok 2023 tedy vzrostla minimální mzda oproti roku 2022 o 1100 Kč měsíčně či o 7,40 Kč za hodinu.

Vývoj úrovně minimální mzdy

Jak bylo již zmíněno minimální mzda je tu s námi již od roku 1991. Vcelku pravidelně se od této doby zvyšuje, někdy rychleji, jindy zase pomaleji. Výjimkou však nebylo ani zastavení růstu minimální mzdy na stejné úrovni, konkrétně v letech 1992 až 1996 a 1996 až 1997. Dále se pravidelně zvyšovala, až se po roce 2007 ustálila na částce 8000 Kč měsíčně. Znovu se začala zvyšovat až od roku 2013 a v roce 2014 setrvala na stávající hodnotě. Rok 2015 ji pak opět zvýšil na úroveň 9200 Kč za měsíc. Od této doby již minimální mzda opět pravidelně roste každý rok.

Česká minimální mzda ve srovnání s Evropou

Pokud srovnáme Českou minimální mzdu se státními minimálními možnými výdělky v Evropské unii, získáme nepříliš vysokou hodnotu. Česká minimální mzda nepatří mezi ty nejvyšší. Srovnáme-li hodnoty minimálních mezd, pak je Česká republika na spodních příčkách tohoto žebříčku. Naše minimální zda je vyšší než na Slovensku, v Chorvatsku, Lotyšsku, Rumunsku, Maďarsku a Bulharsku. Nejhůře je na tom právě Bulharsko, kde je minimální mzda v přepočtu asi 9 428 Kč měsíčně. Nejlépe z EU je na tom Lucembursko s 56 441 Kč měsíčně. Například v Německu si zaměstnanec musí vydělat alespoň 46 376 Kč za měsíc.

Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/minimalni-mzda-sazba-vyvoj/, Eurostat, https://www.finance.cz/541444-minimalni-mzda-v-evropske-unii/

Náhledové foto – Pixabay