Novela daňového řádu přináší prodloužení lhůty pro podání přiznání

01_dane

Novela daňového řádu neměla tentokrát snadnou cestu na svět, nyní již je ale součástí Sbírky zákonů ČR a od 1. ledna 2021 nabyde účinnosti. Novela přináší několik zajímavých změn, které stojí za to si popsat. Ty se tentokrát týkají i lhůt pro podání daňových přiznání a vracení přeplatků. Zjednodušuje se také podávání přiznání přes daňového poradce a online komunikace s Finančním úřadem získává pevný status.

Daňové přiznání o měsíc déle

Jednou z nejvýznamnějších změn je prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání ze třech na čtyři měsíce. Je však třeba mít na paměti, že uvedené se týká jen případů, kdy je přiznání podáno elektronicky. V případě, že za podnikatele podává daňové přiznání poradce, je lhůta dokonce 6 měsíců. Navíc již není třeba doručovat před uplynutím tříměsíční lhůty na Finanční úřad plnou moc pro daňového poradce. Od příštího roku bude dostačovat, že poradce podá přiznání v rámci prodloužené lhůty.

Elektronické podání daňového přiznání navíc může snížit sankci v případě, že podnikatel nestihne ani prodloužený čtyřměsíční termín. Ke způsobu podání se totiž bude přihlížet a ten elektronický je v tomto případě zvýhodněn.

02_dane

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Vracení přeplatků

Mění se také limity pro vracení přeplatků. minimální částka pro jejich vracení se zvyšuje ze 100 korun na 200 korun s tím, že v některých případech – pokud to bude dávat smysl – mohu být vraceny i nižší částky. Další změnou je, že přeplatky do výše 1000 korun bude možné vracet v hotovosti. Tuto možnost využijí pravděpodobně především některé menší místní samosprávy, kterým to v některých případech usnadní vratky některých lokálních poplatků.

Zvýšení se dočkala i minimální hranice pro vznik pokuty z 200 korun na 1000 korun. Penále nižší než 1000 korun nebude poplatník nucen platit. Z tohoto pohledu tak nemá příliš velký význam zkrácení tzv. liberační lhůty, tj. oproštění od penále při několikadenním zpoždění (nyní tři dny). Prostřednictvím datové schránky nyní budou muset daňové přiznání podávat pouze subjekty, které jí mají zřízenou ze zákona.

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay.com

 

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.