Nová podoba rozúčtování vody a tepla v domech

Byt

Již nyní probíhá období, ve kterém nájemci nebo vlastníci jednotek dostávají rozúčtování spotřeby tepla, vody a energií. Toto rozúčtování však má letos novou podobu a doplňují jej nové údaje. Může za to nová legislativa, kterou si nyní představíme.

Co zavádí novelizovaná vyhláška

Stávající vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Ta byla však s účinností od konce minulého roku novelizována vyhláškou č. 376/2021 Sb. Má vést k lepšímu informování vlastníků jednotek v domě a nájemců. Nově se v rozúčtování objeví meziroční grafické srovnání spotřeby tepla na vytápění a spotřeby teplé vody. Spotřebitel si tak porovná, jak se jeho spotřeby v čase vyvíjí. Dále bude jednodušší srovnat si vlastní spotřebu se spotřebou celého domu. Lze totiž srovnat vaši spotřebu s takzvaným referenčním příjemcem služeb, což jsou vlastně průměrné hodnoty spotřeby v rámci jednoho domu, respektive jednotky, která energie a vodu odebírá.

Použitá skladba zdrojů a emise skleníkových plynů

Adresáti rozúčtování spotřeby domu však mohou nalézt oproti předchozím rokům i další novinky. Například zde bude vyjádřena použitá skladba zdrojů energie pro daný objekt. Stejně tak je možné zjistit roční emise skleníkových plynů za zúčtovací jednotku za poslední rok. Dále bude v rozúčtování údaj o energetické náročnosti a podílu energie z obnovitelných zdrojů. Jsou zde také detailněji popsané jednotlivé daně, poplatky a další peněžitý plnění.

Kontaktní informace

Letos nově také naleznete v dokumentu rozšířené kontaktní informace. Najdete zde kontakt na energetické konzultační a informační středisko, které je možné využít, stejně tak by se zde měly nacházet odkazy na internetové stránky s informacemi o zvyšování energetické účinnosti. Pokud nesouhlasíte s vyúčtováním, lze nalézt také pokyny k mimosoudnímu řešení sporů. Velkou novinkou by pak mělo být poskytování údajů o spotřebě tepla a teplé vody v jednotlivých bytech na měsíční bázi. Tato novinka by měla platit pro všechny spotřebitele od roku 2027. Od příštího roku bude tento postup platný tehdy, kdy je již nainstalované dálkově odečitatelné měřidlo.

Zdroj: Vyhláška č. 269/2015 Sb., ve znění vyhlášky č. 269/2021 Sb., Tisková zpráva společnosti ENBRA ze dne 13. dubna 2023

Náhledové foto – Pixabay