Nemocenská: Kdy nedostanete ani korunu a v jakých případech dochází ke krácení

úraz

Jste zaměstnaní, tudíž počítáte s tím, že v případě nemoci máte nárok na nemocenskou. Avšak pozor na to, že v některých případech se výše nemocenského pojištění krátí. A kdy nedostanete ani korunu?

Dávka z nemocenského pojištění má zajistit finanční kompenzaci v době, kdy pojištěnec nemůže vykonávat svou práci. Je tak logické, že každý pracující se domnívá, že v případě nemoci či úrazu, mu náleží nemocenská. Jenže to není až tak pravda. Jsou případy, kdy se výše nemocenského ze zákona krátí, jakožto i situace, kdy nárok na nemocenskou dávku nevznikne vůbec.

Důvody krácení výše nemocenského

Jsou však situace, i když se dotyčná osoba nemocenského pojištění účastní, nárok na dávku nemá, popřípadě dochází k jejímu krácení. Jaké jsou důvody krácení nemocenského o 50 %? Jedná se o případ, kdy si pojištěnec přivodí dočasnou pracovní neschopnost vlastním zaviněním, ať už ve rvačce, napadením, fyzickém střetu osob. Výjimkou je sebeobrana či pomoc napadenému. Dále se krátí výše nemocenské, pokud se jedná o následek opilosti pojištěnce, zneužití psychotropních látek či omamných prostředků, jakožto pokud si pojištěnec přivodil dočasnou neschopnost při spáchání úmyslného činu nebo vědomě zaviněného přestupku.

Případy pro odebrání nemocenské

Pokud osoba na neschopence neboli nemocenské poruší léčebný režim či nespolupracuje při případné kontrole, může jí být dávka zkrácena, jakožto i odebrána. A to až na 100 kalendářních dnů ode dne porušení či nesplnění výše uvedených povinností. Nemocenská nenáleží taktéž za dobu volna bez náhrady příjmu, pokud vznikla dočasná pracovní neschopnost či byla nařízena karanténa po dni nástupu na toto volno.

Kdy dochází ke zkrácení doby nemocenské

Nemocenské se vyplácí od 15. dne pracovní neschopnosti. Maximální doba výplaty je 380 kalendářních dnů od vzniku nemocenské. Výjimku tvoří pojištěnci, kteří jsou současně poživateli starobního či invalidního důchodu 3. stupně. Jejich maximální doba výplaty nemocenské je 70 kalendářních dnů během celého kalendářního roku i v rámci jedné neschopnosti. Nemocenské se těmto poživatelům důchodů vyplácí nejdéle do skončení zaměstnání.

Zdroj: https://www.podnikatel.cz/aktuality/kdy-na-neschopence-nedostanete-ani-korunu/

https://www.cssz.cz/podrobne-informace-o-nemocenskem

Náhledové foto: Pixabay