Největší mýty o bydlení v nájmu

Smlouva

V nájmu u nás bydlí velké množství lidí a není to nic neobvyklého. Dokonce je velice pravděpodobné, že za svůj život každý alespoň po nějakou dobu v nájemním bydlení byl. Přesto o nájmu a bydlení v pronajatém bytě koluje velké množství zažitých nepravd, mýtů a omylů. My je dnes vyvrátíme. Pojďme na to!

Pronajímatel může po skončení nájmu nájemce ihned vystěhovat

Řada pronajímatelů, tedy vlastníků pronajatých nemovitostí, si toto myslí. Skončí nájemní smlouva a ihned lze nájemníky vystěhovat. Je to však opravdu tak? Zákon přesto nájemníky chrání. Pronajímatel by měl ještě před vypršením nájmu nájemce písemně informovat o vystěhování a o tom, že nemá zájem smlouvu prodlužovat. Pokud pronajímatel nesdělí písemně, že nechce pokračovat v nájmu a neurčí datum vystěhování, smlouva se automaticky prodlužuje.

  • 2230 občanského zákoníku

(1) Užívá-li nájemce věc i po uplynutí nájemní doby a pronajímatel ho do jednoho měsíce nevyzve, aby mu věc odevzdal, platí, že nájemní smlouva byla znovu uzavřena za podmínek ujednaných původně. Byla-li původně nájemní doba delší než jeden rok, platí, že nyní byla uzavřena na jeden rok; byla-li kratší než jeden rok, platí, že nyní byla uzavřena na tuto dobu.

Nájemce platí všechny služby

Vedle nájmu se standardně platí ještě poplatky a služby. Zákon však stanoví, že ne všechny služby je povinen platit nájemce. Pronajímatel například nesmí nájemci účtovat poplatky do fondu oprav. Ten musí vždy financovat pronajímatel.

Místo nájemného a záloh lze smluvit paušální částku

Je sice pravda, že jsou zde dva režimy. Buď nájemce platí nájemné plus zálohy na služby (nejčastěji elektřina, voda, plyn) a poté se platby vyúčtují, anebo si lze sjednat paušální platby (pak se však nevyúčtovávají). Nejde to však vždy. Zákon stanoví, že u nájmů sjednaných na delší dobu než 24 měsíců (nebo na dobu neurčitou) nelze platit paušálně dodávky tepla a vodné a stočné.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a https://poradnadialog.cz/deset-nejvetsich-mytu-o-najemnim-bydleni/
Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.