Nejčastější mýty o vdovském a vdoveckém důchodu

Pohřeb

Vdovský nebo vdovecký důchod neboli také pozůstalostní penze. Má na ni nárok ovdovělá či ovdovělý při zákonem stanovených podmínkách. Důchod přiznává a vyplácí Česká správa sociálního pojištění.

Není přiznáván automaticky

První rozšířený omyl je, že se tento typ důchodu přiznává Českou správou sociálního zabezpečení automaticky. Tak to však není. Nutná je žádost. Ta se činí na pobočce okresní správy sociálního zabezpečení dle vašeho trvalého bydliště. Dokládat musíte doklad totožnosti a úmrtí list osoby, kvůli které budete penzi pobírat. Někdy je nutný i oddací list.

Kdy se nevyžaduje povinná doba pojištění

Pokud vám manžel či manželka zemřela při pracovním úrazu nebo jeho následkem, pak se u osoby pobírající vdovecký nebo vdovský důchod nevyžaduje splnění povinné doby pojištění. Ve všech ostatních případech však ano. Ke dni úmrtí osoby musí tato osoba tedy splnit potřebnou dobu pojištění, která se vyžaduje pro nárok na invalidní či starobní důchod.

Na jak dlouho se pozůstalostní důchod přiznává

Mnozí si myslí, že jde o doživotní důchod. Není tomu však tak. Standardně je totiž pozůstalostní důchod určen pozůstalému na dobu jednoho roku od smrti jejich protějška. Po uplynutí jednoho roku smí být důchod dál vyplácen tento důchod za následujících podmínek:

  • pozůstalý pečuje o nezaopatřené dítě,
  • pozůstalý pečuje o svého rodiče či rodiče zesnulého, kteří jsou na jeho pomoci závislí,
  • pozůstalý je invalidní ve třetím stupni,
  • pozůstalý dosáhl zákonem stanoveného věku.

Vliv nového manželství?

Nárok vdově či vdovci zaniká také tehdy, pokud se znovu vdá či ožení. Pozůstalý má následně povinnost tento nový uzavřený sňatek oznámit České správě sociálního zabezpečení. Osobně či písemně. Nárok může vzniknout až zase případně po smrti nového manžela.

 

Zdroj: https://www.novinky.cz/finance/clanek/prehledne-deset-castych-omylu-u-vdovskych-a-vdoveckych-duchodu-40379868#utm_content=ribbonnews&utm_term=deset%20%C4%8Dast%C3%BDch%20omyl%C5%AF%20u%20vdovsk%C3%BDch&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz
Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.