mon

Nástroje k provádění měnové politiky

Centrální banky používají řadu nástrojů k utváření a provádění měnové politiky.

Operace na volném trhu

Prvním je nákup a prodej krátkodobých dluhopisů na volném trhu s využitím nově vytvořených bankovních rezerv. To se nazývá operace na volném trhu. Operace na volném trhu se tradičně zaměřují na krátkodobé úrokové sazby, jako je sazba státních fondů. Centrální banka přidává peníze do bankovního systému tím, že nakupuje aktiva (nebo je odstraňuje prodejem aktiv) a banky reagují snadnějším půjčováním peněz za nižší sazby (nebo dražší, za vyšší sazby), dokud není cíle úrokové sazby centrální banky splněno.

Kvantitativní uvolňování

Operace na volném trhu se mohou také zaměřit na konkrétní zvýšení peněžní zásoby, aby banky mohly snadněji půjčovat prostředky prostřednictvím nákupu určitého množství aktiv; toto je známé jako kvantitativní uvolňování.

Diskontní sazba

Druhou možností, kterou měnové orgány používají, je změna úrokových sazeb a/nebo požadovaného zajištění, které centrální banka požaduje pro nouzové přímé půjčky bankám ve své roli půjčky poslední instance. Tato sazba je známá jako diskontní sazba. Účtování vyšších sazeb a vyžadování většího zajištění bude znamenat, že banky musí být opatrnější, pokud jde o vlastní půjčky nebo selhání rizik, a je to příklad kontrakční měnové politiky. Naopak půjčky bankám s nižšími sazbami a požadavky na volnější kolaterál umožní bankám poskytovat rizikovější půjčky za nižší sazby a provozovat s nižšími rezervami a je expanzivní.

Výše povinných rezerv

Autority používají také třetí možnost, povinné rezervy, které se vztahují na prostředky, které si banky musí ponechat jako část vkladů svých zákazníků, aby zajistily, že jsou schopny dostát svým závazkům. Snížení tohoto požadavku na minimální rezervy uvolní bankám více kapitálu na poskytování půjček nebo na nákup jiných aktiv. Zvýšení povinné minimální rezervy má opačný účinek, omezuje poskytování úvěrů bank a zpomaluje růst peněžní zásoby.

Další druhy monetární politiky

Kromě standardní expanzní a kontrakční měnové politiky si v poslední době získala obrovskou popularitu také nekonvenční měnová politika.

Finance jsou velmi zajímavou oblasti. Mám zkušenosti a ráda se o ně s vámi podělím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *