Narůstající podíl obnovitelných zdrojů působí problémy elektrickým sítím

02_elektrina

Aniž by si toho kdokoliv kromě lidí pracujících v Evropě na provozu elektrických rozvodných sítí všiml, v pátek 8. ledna stála Evropa již poněkolikáté na prahu velkého výpadku, tzv. blackoutu. Podle vyjádření energetiků šlo dokonce o nejzávažnější problém za uplynulých 14 let. Problémy měly svůj původ v Rumunsku a naštěstí se je podařilo s pomocí okolních zemí eliminovat. Počet nutných krizových zásahů do sítě však významně narůstá obecně a častou příčinou je nestabilita obnovitelných zdrojů. Zdá se, že jednostranný nárůst podílu obnovitelných zdrojů elektřiny bude bez zásadní úpravy rozvodných sítí a zapojení zdrojů jiného typu velmi problematický.

Riziko blackoutu roste

Přesná příčina incidentu bude předmětem vyšetřování, Evropa si ovšem opět uvědomila, jak reálné riziko velkého blackoutu ve skutečnosti je. Vzhledem k tomu, že přenosová síť je v celé Evropě logicky propojená, došlo k narušení synchronizace a reálně hrozil velký blackout, který mohl ohrozit dodávky elektřiny ve významné části Evropy. Velký výpadek by přitom způsobil nesmírné ekonomické škody a postihnout by mohl desítky milionů lidí na poměrně dlouhou dobu.

Hrozící nebezpečí se podařilo energetikům zažehnat s pomocí zvýšených dodávek z okolních zemí a také prostřednictvím odpojování některých průmyslových podniků. Evropské jaderné a uhelné elektrárny tak doplnily např. zvýšenou produkci rakouských plynových elektráren a situaci v síti stabilizovaly.

01_elektrina

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Obnovitelné zdroje

Ať již za poslední krizi může cokoliv, je faktem, že počet incidentů v Evropě významně narůstá. Např. v Rakousku byl ještě před několika lety průměrný počet incidentů okolo 15 ročně, nyní je to téměř 250. Příčinou jsou často obnovitelné zdroje, resp. závislost jejich výkonu na počasí a dalších podmínkách.

Na tomto místě je třeba si ujasnit, že v obecném pohledu mají tzv. obnovitelné zdroje energie (solární systémy, větrné elektrárny apod.) jednoznačnou budoucnost a jen málokterý odborník si to již v dnešní době dovolí zpochybňovat. Problém je, že jejich nástup je příliš prudký a nekoordinovaný.

Je zřejmé, že čas uhelných elektráren je víceméně sečtený a je to tak v pořádku, jejich negativní vliv na životní prostředí je značný. Znovu se ale ukázalo, jak potřebná je přítomnost silného a stabilních páteřních zdrojů např. v podobě jaderných elektráren. Je proto třeba brát tento fakt v potaz a kromě připojování nových obnovitelných zdrojů – což je samo o sobě v pořádku – je třeba myslet i na stabilitu soustavy a komplexní fungování celého systému.

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay.com

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.