Nárok na podporu v nezaměstnanosti v roce 2022

Úřad práce

Dnes se podíváme na sociální dávku, která by měla osobám nahrazovat krátkodobý výpadek příjmů způsobený ztrátou práce a hledáním si práce nové. Jde o podporu v nezaměstnanosti a my se dnes zaměříme na podmínky vzniku nároku na její výplatu. Pojďme tedy na to!

Jak o podporu zažádat?

Pokud chcete pobírat podporu v nezaměstnanosti, musíte se registrovat na úřadu práce, a to na pobočce dle vašeho trvalého bydliště. Zároveň tak musíte učinit do 3 pracovních dní po skončení posledního zaměstnání. Při vyplňování žádosti zprostředkování zaměstnání pak vyplníte současně i žádost o podporu v nezaměstnanosti.

Podmínky nároku

Výplata probíhá v měsíčních intervalech a vyplácí ji již zmíněný úřad práce. Pobírat ji může jen uchazeč o zaměstnání, který je v evidenci tohoto úřadu. Dalšími podmínkami je, aby uchazeč získal v posledních dvou letech před zařazením do evidence alespoň 12 měsíců účasti na důchodovém pojištění. Zároveň v této době nesmí pobírat starobní důchod.

Výše podpory v nezaměstnanosti

Výše se odvíjí z průměrného čistého měsíčního výdělku, přičemž je rozhodný příjem, který uchazeč pobíral ve svém posledním zaměstnání. Jde-li o uchazeče, který byl OSVČ, pak se dávka počítá z posledního vyměřovacího základu, který se přepočítá na jeden měsíc. Délka výplaty dávky je následující:

  • 5 měsíců pro osoby do 50 let,
  • 9 měsíců pro osoby od 50 do 55 let,
  • 12 měsíců pro osoby nad 55 let.

První dva měsíce se vyplácí 65 % průměrného měsíčního výdělku, další 2měsíce se pak vyplácí jen 50 %. Po zbytek podpůrčí doby, tj. od pátého měsíce se pak vyplácí již jen 45 %. Bez ohledu na výše uvedené je pak maximální částka dávky omezena, a to na 0,58násobek průměrné mzdy předcházejícího roku. Pokud však zaměstnanec při skončení poměru dostal odstupné, pak se pobírání podpory odkládá o dobu, za kterou mu náleží odstupné.

Zdroj: https://www.pravoprovsechny.cz/clanky/podpora-nezamestnanosti-moznosti-jejiho-kraceni/, https://www.mesec.cz/danovy-portal/dan-z-prijmu/podpora-v-nezamestnanosti/

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.