Nárok na ošetřovné mají mít i dohodáři a osoby samostatně výdělečně činné

nemocný

Vláda podpořila návrh novely zákona o nemocenském pojištění. Nárok na dávku za ošetřování člena rodiny by tak náležel i lidem pracujícím na dohodu a živnostníkům. Jaké změny se plánují u dlouhodobého ošetřovného?

Návrh novely zákona o nemocenském pojištění byl ze strany vlády podpořen. Zásadním faktem je, že by vznikl nárok na ošetřovné i živnostníkům a lidem pracujícím na dohodu. Kdy má konkrétně dojít k této změně? A jaké novinky se chystají v rámci dlouhodobého ošetřovného?

Co je ošetřovné

Jedná se o dávku za ošetřování člena rodiny. Náleží osobě, která nemůže docházet do zaměstnání, neboť se stará o nemocného člena rodiny či dítě mladší 10 let. Doposud mají nárok na ošetřovné ti, kteří mají uzavřenou pracovní smlouvu. Jde o osoby pracující na základě smlouvy na plný či částečný úvazek. Díky tomu tak osoby samostatně výdělečně činné, jakožto lidé pracující na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti nemají nárok na ošetřovné. To se má však změnit. Od ledna příštího roku by měla dávka za ošetřování člena rodiny náležet i živnostníkům a tzv. dohodářům.

Novela se věnuje elektronické komunikaci

Novela zákona se věnuje také zavedení elektronické komunikace u dávek nemocenského pojištění. Kromě tedy dávky nemocenské, která je už plně digitalizovaná. Cílem elektronické komunikace je zkrácení doby potřebné pro vyřízení dávek nemocenského pojištění a zjednodušení administrativy. Úprava se týká ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného, vyrovnávacího příspěvku v těhotenství, peněžité pomoci v mateřství a otcovské.

Změna u dlouhodobého ošetřovného

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce díky zkušenosti z praxe zrušit u dlouhodobého ošetřovného podmínku shodného bydliště u družky či druha. Jedná se o podmínku, která je často nesplnitelná u nájemního bydlení, kdy pronajímatel odmítá udělit souhlas s trvalým pobytem. Také má dojít ke zrušení podmínky v rámci udělení písemného souhlasu ošetřované osoby s poskytováním dlouhodobé péče. Tento souhlas nebyl často reálný s ohledem na to, že ošetřovaná osoba je v takovém zdravotním stavu, který neumožňuje dát souhlas.

Zdroj: https://www.finance.cz/550507-vlada-podporila-vznik-naroku-na-osetrovne-pro-osvc-a-osoby-pracujici-na-dohody/

https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-osetrovne-maji-pobirat-i-dohodari-a-osvc-40470815

Náhledové foto: Pixabay