Na železnici přibývá soukromých dopravců

01_vlaky

Jakkoliv byl rok 2020 specifický pro všechny segmenty ekonomiky, železniční dopravu nevyjímaje, některé trendy se ani díky koronaviru nezměnily. Jedním z nich je i postupný nárůst soukromých dopravců na železnici. Ten v loňském roce v porovnání s předchozími lety dokonce ještě zrychlil. Jaká je tedy v současné době situace na českých kolejích? A jak moc dominantní pozici si stále udržují České dráhy?

Renesance železnice

Podle výroční zprávy české Správy železnic je na kolejích čím dál tím více těsno a cestující či náklad po nich v roce 2020 dopravovalo 122 společností. O rok dříve, v roce 2019, to přitom bylo 107 dopravců. Nutno podotknout, že do těchto součtů jsou započítány i případy vnitropodnikových přeprav zboží a nákladů či vlastní doprava společností pracujících na rozšiřování či údržbě železniční sítě.

I tak je ale trend zřejmý a vše ukazuje na to, že se nyní nacházíme v období, které lze charakterizovat jako dobu růstu popularity železniční dopravy. Udržení tohoto trendu lze očekávat i v následujících letech. To je samozřejmě dobrá zpráva, větší konkurence vždy přináší uživatelům – ať již cestujícím nebo zadavatelům nákladní přepravy – velké výhody. Přepravci jsou více tlačeni k zajištění kvality a i na ceně se konkurenční boj projeví příznivě.

02_vlak

Foto: Pixabay

České dráhy a ti další

Dominantní podíl si samozřejmě stále udržují České dráhy, v jejich případě ale loni klesl na 86 % a bude vystaven dalšímu tlaku. Na druhou stranu platí, že ačkoliv si České dráhy stále nesou z minulosti zátěž vnitřního dluhu, jsou v dnešní době schopny poskytovat konkurenceschopný produkt srovnatelný s tím, který poskytují soukromí dopravci. Druhým nejvýznamnějším dopravcem je potom RegioJet. Otázkou ovšem je, do jaké míry může reálně nárůst železniční dopravy pokračovat, neboť již tak velmi hustá síť naráží na své limity a budování nových tratí, především ve městech již není možné.

I proto řada dopravců obrací svoji pozornost do zahraničí a chce expandovat právě tam. Týká se to i Českých drah, které chtějí nabízet svůj produkt ve stále větší míře i za hranicemi České republiky.

Zdroj informací: https://www.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/ceske-drahy-ztraceji-podil-na-trhu-ve-prospech-regiojetu-a-dalsich-soukromniku-1381715

Náhledové foto: Pixabay

 

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.