Na co pozor při pracovním pohovoru

Pohovor

Čeká vás také důležitý pracovní pohovor? Pak je dobré se na něj připravit. A s tím vám můžeme, alespoň částečně pomoci i my. Dnes se totiž podíváme na triky, které můžete využít u pohovoru, a také si řekneme, na co při pohovoru dávat pozor. Pojďme tedy na to!

Co vše byste před pohovorem měli znát

Pokud tedy čekáte na pohovor, určitě je dobré se na něj náležitě připravit. K tomu samozřejmě patří i zjištění si náležitých informací o daném pracovišti. Nezřídka kdy se totiž personalisté ptají také na činnost dané firmy a váš vztah k dané činnosti či odvětví. Dobré je tedy ukázat, že jste se o dané pracoviště zajímali, což ukáže vaší motivaci k zisku daného pracovního místa. Určitě je dobré vědět:

  • s kým se setkáváte,
  • čím se daná společnost zabývá,
  • jaké firmy představují pro danou společnost konkurenci,
  • jaké jsou požadavky na danou pracovní pozici,
  • kde sídlí firma, popř. kde budete pracovat.

Dopředu si promyslete důležité otázky

Dále je také dobré zamyslet se nad častými otázkami, které vás nejspíše na pohovoru budou čekat. Mnohdy jde o otázky na tělo, na které je dobré se připravit. Pokud byste tak neučinili, riskovali byste rozpačité koktání a přemýšlení na poslední chvíli na pohovoru, což určitě nebudí dobrý dojem. Nejčastěji jde například o otázku, kolik byste si představovali, jako nástupní mzdu. Jednoduchá otázka, avšak odpověď na ní může o vás v očích personalisty udělat nezvratný dojem. Určitě si tedy udělejte promyšlenou úvahu, ve které si uvědomíte, kolik peněz byste si přáli a také zohledníte reálie dané firmy, pracovní pozice. Často se také lidé na pohovorech ptají uchazečů, zda mají nějaké otázky. Na pohovoru není dobré odbýt jen prostým ne. Proto si připravte zajímavé ale důležité otázky, na které se chcete zeptat.

Co vám u pohovoru uškodí

Mnohé věci vám však mohou u pohovoru uškodit. Jde například o situace, kdy se vás zaměstnanec, který pohovor vede, zeptá, proč chcete danou práci. Nejhorší odpovědí je nevím. Je dobré být připraven na takové otázky a dobře na ně zareagovat. Dalším problémem může být pro mnohé osoby požadavek vysvětlení, proč opustili předchozí zaměstnání. I tyto skutečnosti je dobré vylíčit srozumitelně a jednoduše. Není však dobré, když na pohovoru pomlouváte vašeho bývalého zaměstnavatele.

Náhledové foto: Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.