Na co pozor při koupi bytu

Byt

Pokud plánujete řešit vaše bydlení formou koupě bytu, pak určitě zbystřete. Dnes se totiž podíváme na věci, na které je dobré si při koupi bytu v současnosti pozor. Které to jsou?

Zkontrolujte katastr a list vlastnictví

Na první pohled to může vypadat jako banální věc. Byt musíte kupovat od skutečného vlastníka, ten je veden v katastru nemovitostí, respektive na listu vlastnictví pro konkrétní katastrální území. Háček může být v tom, že byty mají obecně složitější vlastnické režimy. Může jít o družstevní byt či o bytové spoluvlastnictví. Dále může být bytový dům rozdělen na bytové jednotky. Každopádně nejde o jednoduchou věc, a určitě je dobré si vlastnický režim prozkoumat. V konečném důsledku může dojít i k nabytí vlastnického práva od neoprávněného, což má za následky jen komplikace. Další důležitou věcí, kterou se z katastru nemovitostí dozvíte, je existence zástavního a jiných věcných práv k bytu, například věcných břemen, které by vás mohli, jako dalšího vlastníka zaskočit.

Prohlédněte si celý dům

Prohlídka daného bytu, který chcete zakoupit je samozřejmostí. Nepodceňujte však i prohlídku celého bytu. Jde-li o bytové spoluvlastnictví, tedy situaci, že dům má několik bytových jednotek s více vlastníky, pak se nestáváte vlastníkem jen daného bytu, ale i poměrného podílu na společných prostorách domu. O ty se pak dle podílu musíte také starat, udržovat je. Proto je dobré zkontrolovat stav celého bytu.

Energetická náročnost

V dnešní době je to aktuálnější než kdy jindy. Velkou část nákladů při bydlení v bytě tvoří náklady na energie. Proto je dobré zajímat se i o energetickou náročnost vašeho budoucího bydlení. Předchozí vlastník, tedy vlastník, od kterého byt kupujete, může náročnost prokázat vícero způsoby. Například tím, že vám ukáže zaplacené zálohy za poslední měsíce a také ročním vyúčtováním plateb na energie. Stejně tak vám, byť částečně, může napovědět vybavení celého domu. Tedy zdali jsou zde instalována nová okna nebo zda je budova zateplena. Většina nových bytových domů však již dnes disponuje průkazem energetické náročnosti budovy, přičemž ty nejhorší v tomto smyslu jsou označeny písmenem G. Tento průkaz nemají jen budovy postavené před rokem 1947 a památky. Ty jsou pak automaticky ve skupině G.

Zdroj: https://www.penize.cz/nakup-a-prodej-nemovitosti/434758-nakup-bytu-rady-na-co-si-dat-pozor-pri-koupi-bytu, https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-jak-na-to-prukaz-energeticke-narocnosti-budov-odhali-naklady-na-energie-40284957

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.