Na co mají pozůstalí nárok při úmrtí zaměstnance

Pohřeb

Pokud si zaměstnanec přivodí pracovní úraz, který má za následek smrt tohoto zaměstnance, aktivují se ustanovení zákoníku práce, která myslí také na pozůstalé po tomto pracovníkovi. My se dnes podíváme na nároky pozůstalých při úmrtí zaměstnance v důsledku pracovního úrazu. Pojďme tedy na to!

Účelně vynaložené náklady spojené s léčením a pohřbem

Situaci, kdy zemře zaměstnanec v důsledku úrazu práce upravuje § 271g an. zákoníku práce. První nárok je nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a na náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem. Náklady spojené s léčením se nahradí tomu, kdo je vynaložil. Zaměstnavatel nahradí také náklady na pohřeb, opět osobě, která je vynaložila, pokud však pobírala sociální dávku pohřebného, odečte se od nároku tato částka. Konkrétní výše nároků stanovuje § 271g odst. 2 zákoníku práce.

Náklady na výživu pozůstalých

Pokud zaměstnanec poskytoval některým osobám výživu či byl povinen k takovému poskytování, nahradí zaměstnavatel náklady na výživu těchto osob dle § 271h zákoníku práce. Výživa se nahrazuje do doby, do které ji zemřelý měl, nejdéle však do 65 let věku vyživované osoby. Pozůstalým náleží 50 % průměrného výdělku zemřelého na jednu osobu nebo 80 %, pakliže vyživuje více osob.

Jednorázová náhrada

Při smrti vznikne i nemajetková újma, která spočívá v tom, že pozůstalí přišli o osobu blízkou. V takovém případě jim přísluší jednorázová náhrada, a to konkrétně manželovi nebo partnerovi, dítěti zemřelého či jeho rodiči. Jednorázová náhrada činí každému pozůstalému nejméně dvacetinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství. Nyní je to, dle dat pro rok 2022, tedy téměř 790 tisíc korun.

Zdroj: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, https://www.pracomat.cz/poradna/pro-pracujici/1101-prumerna-mzda-v-narodnim-hospodarstvi.html, https://www.mesec.cz/clanky/nove-temer-700-tisic-pro-pozustale-pri-umrti-vlivem-pracovniho-urazu-vyssi-je-i-nahrada-za-pohreb/

Náhledové foto – Pixabay