Můžete dostat příspěvek na bydlení i vy?

Příspěvek na bydlení patří mezi sociální dávky, které jsou určeny jak rodinám, tak i jednotlivcům. Tato dávka jim má pomoci pokrýt náklady na bydlení – ať už se jedná o bydlení v nájmu nebo družstevním bytě, či bydlení v osobním vlastnictví.

Základní podmínky pro získání příspěvku na bydlení

Žadatel o příspěvek musí být vlastníkem nebo nájemcem bytu či domu a musí v něm mít trvalý pobyt. Důležitý je celkový příjem rodiny nebo jednotlivce, přičemž se započítávají i přídavky na dítě či rodičovský příspěvek či jiné formy sociálních dávek. Dalším důležitým kritériem jsou skutečné náklady na bydlení, které musí být přiměřené pro daný počet osob v určitém typu obce.

Jaké jsou skutečné náklady na bydlení?

Do skutečných nákladů v nájemním bytě se započítává nájemné a náklady související s užíváním bytu, jako je vodné, stočné, energie, náklady na odpady a vytápění. Vlastník domu nebo družstevního bytu pak může do nákladů započítat výdaje na energie, vodné, stočné, náklady na odpady a vytápění. Náklady se dokládají za předchozí kalendářní čtvrtletí.

Výše příspěvku na bydlení

To jsou základní podmínky pro získání příspěvku na bydlení, který může být v roce 2019 až  18 674 Kč měsíčně. Nejedná se tedy o jednorázový příspěvek. Výše příspěvku na bydlení závisí na počtu osob v rodině a také na místě bydliště.

Schválení příspěvku na bydlení

Pokud 30 % rozhodného příjmu (v Praze 35 %) rodině nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň je těchto 30 % rozhodného příjmu nižších než příslušné náklady na bydlení, které stanovuje zákon, pak je příspěvek přiznán. Žadatel a osoby s ní společné ale musí mít trvalý pobyt a bydliště na území České republiky. Minimální výše příspěvku pro rok 2019 je 50 Kč měsíčně, maximální výše se pak může vyšplhat až na částku 18 674 Kč.

1 komentář

  1. Mirka Odpovědět

    Jano Hlaváčová pokud jste ochotna se se mnou spojit ráda bych probrala otázku příspěvku na bydlení, po smrti manžela jsem žádala o příspěvek na topení vzhledem k nízkému důchodu a nemožnosti bydlet v nájemním bytě-bydlím v rekreačním objektu -a bylo mě řečeno že nárok nemám z důvodu že není oficiální přístupová cesta.Jo to je argument úřednic Teplického ÚP

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *