Můžete dostat příspěvek na bydlení i vy?

Příspěvek na bydlení patří mezi sociální dávky, které jsou určeny jak rodinám, tak i jednotlivcům. Tato dávka jim má pomoci pokrýt náklady na bydlení – ať už se jedná o bydlení v nájmu nebo družstevním bytě, či bydlení v osobním vlastnictví.

Základní podmínky pro získání příspěvku na bydlení

Žadatel o příspěvek musí být vlastníkem nebo nájemcem bytu či domu a musí v něm mít trvalý pobyt. Důležitý je celkový příjem rodiny nebo jednotlivce, přičemž se započítávají i přídavky na dítě či rodičovský příspěvek či jiné formy sociálních dávek. Dalším důležitým kritériem jsou skutečné náklady na bydlení, které musí být přiměřené pro daný počet osob v určitém typu obce.

Jaké jsou skutečné náklady na bydlení?

Do skutečných nákladů v nájemním bytě se započítává nájemné a náklady související s užíváním bytu, jako je vodné, stočné, energie, náklady na odpady a vytápění. Vlastník domu nebo družstevního bytu pak může do nákladů započítat výdaje na energie, vodné, stočné, náklady na odpady a vytápění. Náklady se dokládají za předchozí kalendářní čtvrtletí.

Výše příspěvku na bydlení

To jsou základní podmínky pro získání příspěvku na bydlení, který může být v roce 2019 až  18 674 Kč měsíčně. Nejedná se tedy o jednorázový příspěvek. Výše příspěvku na bydlení závisí na počtu osob v rodině a také na místě bydliště.

Schválení příspěvku na bydlení

Pokud 30 % rozhodného příjmu (v Praze 35 %) rodině nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň je těchto 30 % rozhodného příjmu nižších než příslušné náklady na bydlení, které stanovuje zákon, pak je příspěvek přiznán. Žadatel a osoby s ní společné ale musí mít trvalý pobyt a bydliště na území České republiky. Minimální výše příspěvku pro rok 2019 je 50 Kč měsíčně, maximální výše se pak může vyšplhat až na částku 18 674 Kč.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *