Mladá generace má problém s digitální gramotností

škola IT

Na první pohled se to může jevit jako nesmyslný protimluv, ale současná generace středoškoláků, která s informačními technologiemi vyrůstala, má ve skutečnosti velké problémy s digitální gramotností a porozuměním základním pojmům IT technologií. Jak je to možné?

Česko jako zahraničí

Mladí lidé postrádají digitální gramotnost. K tomuto závěru došla mezinárodní studie, stejně jako na to upozorňují středoškolští učitelé ve Spojených státech. Ti čeští se však s jejich závěry zcela ztotožňují.

Generace mladých lidí, kteří jsou dnes na středních školách, žije s elektronikou a IT technologiemi prakticky od narození. Mohlo by se tedy zdát, že je budou umět dokonale ovládat. To je možná i pravda, po hříchu to ale neznamená, že jim rozumí. Je tomu právě naopak.

Tablet

Foto: Pixabay

Adresáře, složky, soubory…

Obecný problém demonstruje např. neporozumění stromové struktuře dat uložených v počítači. Zatímco dříve bylo její pochopení základním předpokladem k jakékoliv práci na počítači, dnešní operační systémy – ačkoliv s ní samozřejmě sami pracují – uživatele j jejímu pochopení nenutí. Ten se o ní nemusí vůbec starat a využívat vyhledávacích funkcí.

V důsledku to znamená, že mnoho studentů pracuje se souborem, aniž by měli ve skutečnosti ponětí o tom, kde je v počítači skutečně uložen. Stejně tak dělá studentům problém i taková banální úloha, jako uložit soubor do konkrétního adresáře.

To je ovšem velký problém pro budoucí práci s počítačem v zaměstnání, případně na vysoké škole. V reálu je často třeba (resp. je to nezbytné) mít data uspořádaná tak, že mají určitou logickou strukturu, aby v nich bylo možné dohledat právě ta, která jsou aktuálně potřeba. Na to ale dnešní studenti nejsou vůbec připraveni.

Příkladů podobného nepochopení fungování počítačů je samozřejmě mnohem více. Zatímco generace rodičů dnešních studentů se s počítači seznamovala v době, kdy bylo třeba mnohem více chápat jeho fungování (každý, kdo hrál např. v devadesátých letech hry, musel být schopen základní editace některých systémových souborů apod.) Tato průprava dnešním studentům naprosto chybí.

Vzhledem k tomu, jaký význam informační technologie dnes hrají a hrát budou, je na místě, aby s těmito trendy drželo školství krok.

Zdroj infromací: https://www.e15.cz/domaci/nevedi-co-je-slozka-ci-adresar-generaci-z-chybeji-zaklady-informatiky-tvrdi-ucitele-1383953

Náhledové foto: Pixabay

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.