Místo rodného čísla identifikátor? Aktuální termín 2024

občanka

Rodné číslo máme každý. I když se jedná o citlivý údaj, tak ho přesto musíme uvést na řadě tiskopisů, kde to je vyžadováno. To by se údajně mělo změnit. Je vize v rámci ukončení rodných čísel. Co si pod tím představit? Poslouží svému účelu lépe tzv. identifikátor? Kolik to vše bude stát?

Rodné číslo je zkrátka samozřejmostí pro každého z nás. Přestože jeden čas už bylo apelováno ohledně toho, že se jedná o citlivý údaj a preferovalo se uvádění data narození. Tak přesto doposud je na spoustě formulářů nutným údajem pro vyplnění. To vše se má údajně definitivně změnit.

Rodné číslo vs. identifikátor

Česko čeká zásadní a výrazná změna, jaká tu v tomto směru ještě nebyla. Rodná čísla začnou úřady měnit na tzv. identifikátory. Ty nebudou obsahovat datum narození či pohlaví. Už v roce 2020 se řešilo odstranění rodných čísel z dokladů. Dosud se zavedení systému posouvalo i z toho důvodu, že se jedná o značnou zátěž jak pro veřejný, tak i soukromý sektor. Náklady totiž mají vyšplhat na desítky miliard korun. Pokud máme být konkrétnější, tak dle průzkumu by se částka nákladů na tuto podstatnou změnu měla pohybovat v řádu okolo 56 miliard korun. Toto zjištění není nikterak překvapující.

Ochrana osobních údajů

Rodné číslo by mělo přestat sloužit jako identifikační údaj, a to napříč všemi resorty. Důvodem této změny je údajně zlepšení ochrany osobních údajů. Prognóza je taková, že například ve zdravotnictví by se rodné číslo mohlo přestat používat do roku 2030.

Devíti či desetimístná rodná čísla má nahradit kód o 32 polích, který se nebude uvádět v žádném průkazu totožnosti. V soukromém sektoru bude rodné číslo (RČ) nahrazeno „bezvýznamným“ směrovým identifikátorem fyzické osoby ve smyslu § 12a odst. 5 zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů. Co by to v reálu mělo tedy znamenat?

Stanovisko Policie ČR

Znamená to, že soukromý sektor by neměl při komunikaci s vámi používat rodné číslo, ale na místo toho bude používat BSI nebo případně jiný klientský identifikátor fyzické osoby. Policie ČR je v této souvislosti připravena na legislativní změny, které přináší zákon č.269/2021 Sb., o občanských průkazech (OP), včetně skutečnosti, že od ledna 2024 nebude v OP uváděno rodné číslo. Policie ČR již dlouhodobě využívá pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy identifikátor, který je odlišný od RČ. Popřípadě dílčí technické modifikace Policie ČR může provést vlastními silami, a tak ze své strany nepředpokládá vznik finančních nákladů souvisejících s uvedenou legislativní změnou. Přesto je patrné, již z výše uvedeného, že to vše bude stát peníze. Další otázkou je, jestli to přinese požadovaný smysl a opravdu vyšší ochranu osobních údajů.

Zdroj: https://www.policie.cz/clanek/zakon-o-obcanskych-prukazech.aspx

https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/501742-zruseni-rodnych-cisel-vyjde-na-desitky-miliard-nahradi-je-delsi-identifikator

Náhledové foto: Pixabay