Ministerstvo chystá snížení potřebné doby pro důchod

02_duchodce

Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá změnu zákona, která by znamenala, že pro odchod do starobního důchodu by měla postačovat kratší doba pojištění. Dává za pravdu mimo jiné OECD, která na tento problém často poukazovala. Co bude změna znamenat?

Od roku 2024 zkrácení potřebné odpracované doby

Od ledna roku 2024 by pro odchod do důchodu měla postačovat kratší odpracovaná doba, než je tmu nyní. Ministerstvo práce a sociálních věcí již připravilo návrh novely zákona o důchodovém pojištění. Do půlky května je návrh v připomínkovém řízení, následně by se měl dostat k zákonodárcům do Parlamentu, kde se však komplikace nepředpokládají. Se zkrácením této doby počítala tato vláda již ve svém programovém prohlášení, toto doporučovala Česku i OECD, stejně jako experti či ombudsman.

Z 35 let na nutných 25 odpracovaných let

Podle současné právní úpravy potřebuje důchodce mimo jiné splnit podmínku odpracované doby. Ta je stanovena na 35 let. Ministerstvo práce a sociálních věcí ji však návrhem změny zákona zkracuje na 25 odpracovaných let. Jak bylo již zmíněno, pokud půjde vše hladce, což se předpokládá, změny by měly začít platit od počátku roku 2024.  Dnes potřebuje uchazeč 30 odpracovaných let. Pokud jsou zde náhradní doby pojištění (péče o dítě, pobírání podpory v nezaměstnanosti), pak musí nyní být splněna podmínka 35 let jakožto součtu let za práci či podnikání a náhradní doby.

Důchodový věk se však nemění

Možná jste nabyli dojmu, že po novele budou důchodci chodit do penze o pět, někdy deset let dříve. Tak tomu však není. Snížení potřebné doby odpracovaných let je jen změna jedné ze dvou podmínek, které musí žadatel o starobní důchod splnit. Druhou podmínkou je dosažení určitého (důchodového) věku. Nyní platí, že věk je různě odstupňován dle roku narození pro lidi narozené po 1972 je však pro všechny odchodový věk 65 let. Od roku 2024 by tedy měly platit následující podmínky, které musí být splněny zároveň. Dosažení důchodového věku (pro osoby narozené po 1972 65 let) a odpracovaná doba 25 let.

Zdroj: https://www.cssz.cz/starobni-duchod-podrobne, https://www.penize.cz/starobni-duchod/431419-duchod-ziskate-snadneji-zkrati-se-potrebna-doba-pojisteni

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.