Milostivé léto II: Základní podmínky a parametry

Zákon byl schválen oběma komorami parlamentu, podepsal jej i prezident. Právě 1. září pak vstoupil předpis v účinnost. To znamená, že můžete i podruhé využít takzvaného milostivého léta, a to právě od tohoto měsíce. Jaké jsou současné podmínky?

Co je milostivé léto

Již jednou se projekt uskutečnil, nyní je zde milostivé léto podruhé. Od 1. září do 30. listopadu tohoto roku máte možnost zbavit se exekucí, které jsou vedeny pro dluhy státu, veřejnoprávních subjektů, podniků založených veřejnoprávními subjekty apod. Proti minulému milostivému létu je zde pár odchylek. Mírně se upravily podmínky úhrady jistiny a také se zvýšily náklady exekuce. Další velkou změnou je také úprava okamžiku, ve kterém musí soudní exekutor zahájit postup dle zákona o milostivém létu. Již doručením sdělení žádosti o zahájení postupu dle zákona je nutné z pohledu exekutora dle tohoto zákona postupovat, nikoli tedy klasicky dle obecných předpisů upravujících vymáhání vykonatelných pohledávek.

Předpoklady milostivého léta

Aby bylo možné využít postup milostivého léta, musí jít o exekuční řízení zahájené před 28. říjnem 2021. Povinným také musí být pouze fyzická osoba, oprávněným zase musí být veřejnoprávní subjekt, který spadá pod výčet v § 2 odst. 2 písm. a) až n) tohoto zákona. Posledním předpokladem budiž sdělení žádosti povinného exekutorovi o tom, že žádá, aby bylo postupováno dle zákona, který upravuje milostivé léto. Sdělení musí proběhnout do 30. listopadu 2022.

Co z dluhu musíte uhradit

Pakliže je vše výše uvedené splněno, musí být splněna úhradová povinnost. Jinými slovy, pro účinky milostivého léta musíte splatit minimální částky na vašem dluhu a jeho příslušenství. Vždy platí, že musíte splatit nezaplacenou či jinak nezaniklou jistinu, tedy výši původního dluhu. K tomu pak ještě částku 1 500 Kč plus DPH (pokud je soudní exekutor plátcem DPH). Pokud je toto splněno, i bez souhlasu oprávněného je exekutorem exekuční řízení zastaveno. Dále již dluh tedy není vymahatelný.

Zdroj: https://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/milostive-leto-ii-v-kostce, https://www.exekuceinfo.cz/novinky/milostive-leto?gclid=CjwKCAjwvNaYBhA3EiwACgndguBbsGmpYO-jnGgWl0g2h42SCTwx05-1q29Su2hLpkn2GonotdZ4GxoClQkQAvD_BwE

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.