Máte nevyčerpanou dovolenou? Kdy ji lze proplatit a jak je to s převedením do následujícího roku

práce

Zbyla vám dovolená, kterou už nestihnete do konce roku vyčerpat? Jak naložit s nevybranou dovolenou? Jak je to s převedením do následujícího roku? Je možné nevyčerpanou dovolenou proplatit?

S blížícím se koncem roku vyvstává otázka, co s nevybranou dovolenou. Jaká práva má zaměstnanec? Jaké povinnosti vyplývají ze strany zaměstnavatele?

Čerpání dovolené v průběhu roku

Zaměstnanec má právo požádat zaměstnavatele kdykoli o čerpání dovolené. Zaměstnavatel s tím musí však souhlasit. Má tak rozhodující slovo. Je tedy zcela v kompetenci zaměstnavatele, který zohlední oprávněné zájmy zaměstnance. Pakliže žádá o dovolenou zaměstnankyně v návaznosti na svou mateřskou dovolenou, je v tomto směru povinností zaměstnavatele jí vyhovět. Zaměstnanec žádá o dovolenou písemně.

Povinností zaměstnavatele je určit čerpání dovolené zaměstnanci tak, aby byla vyčerpána v daném kalendářním roce, za který mu dovolená náleží. Pokud zaměstnanec nevyčerpá dovolenou, může být převedena do příštího roku.

Převedení dovolené do dalšího roku

V případě, že zaměstnanec nevyčerpá dovolenou, ani nepožádá o její převod do následujícího roku, nebo mu zaměstnavatel nevyhoví, beztak mu právo na dovolenou samozřejmě nezanikne, automaticky se převede. I když převedení nevybrané dovolené do dalšího roku je ze strany zaměstnance vnímáno pozitivně, tak z pohledu zaměstnavatele nikoli, neboť nejde o ideální případ. V zájmu zaměstnavatele má být, aby zaměstnanec využil poskytnuté volno, tj. vyčerpal dovolenou v daném období.

Je třeba mít na paměti, že převod se týká jen dovolené, nikoli jiných dnů volna, jako jsou sick days, rekondiční volno apod. Na tato benefitní volna se pravidla pro dovolenou nevztahují.

Proplacení nevyčerpané dovolené

Jak je to s možností proplacení nevyčerpané dovolené? To lze jen v případě skončení pracovního poměru zaměstnance. Pokud však pracovní poměr trvá, nesmí zaměstnavatel namísto čerpání dovolené poskytnout peněžní kompenzaci, tj. náhradu mzdy na nevybranou dovolenou.

Zdroj: https://www.e15.cz/finexpert/prace-a-mzda/prevod-dovolene-do-roku-2024-pravidla-a-co-plati-pro-zamestnance-a-zamestnavatele-1395579

https://www.penize.cz/mzda-a-plat/449571-nevycerpali-jste-dovolenou-podejte-zadost-na-penize-zapomente

Náhledové foto: Pixabay