Likvidace firmy

Likvidace firmy: Z jakých úkonů je tento proces složen?

Ukončení podnikatelské činnosti je sice procesem nepříjemným, nicméně z pohledu administrativy nezbytným. Obecně se rozlišuje mezi dobrovolnou a nucenou likvidací firmy. Obě dvě zmiňované činnosti vyžadují podniknutí několika správných kroků, aby všechno proběhlo v souladu s platnými zákony České republiky. Neznalost zákona neomlouvá a případné chyby by mohly vést ke zbytečným sankcím. Právě proto se na základní kroky při likvidaci firmy podíváme podrobněji.

Kdo rozhoduje o likvidaci společnosti?

Odpověď na tuto otázku je jednoduchá. Za vším stojí valná hromada. Tento orgán učiní zásadní rozhodnutí o tom, zdali bude daný subjekt zrušen. Ve smlouvě je jasně stanoven počet hlasů nezbytných ke zrušení firmy. Nejčastěji se jedná o dvě třetiny z celkového počtu. Společníci se samozřejmě na ukončení fungování firmy mohou domluvit. Optimální je, když vstoupí subjekt do likvidace k 1. lednu, tedy k počátku dalšího hospodářského roku.

Důležitá role likvidátora

Jakékoli likvidace firem jsou vždy řízeny osobou likvidátora. Ten musí být jednak svéprávný a jednak bezúhonný na základě splnění podmínek, jež mu ukládá živnostenský zákon. Nejčastěji se dostává do role likvidátora samotný jednatel dané společnosti. Výši odměny likvidátora stanovuje jeho jmenovatel do funkce, jímž bývá valná hromada, případně soud.

Průběh likvidace

Jestliže společnost vstoupí do procesu likvidace, je zapotřebí vyhotovit k tomuto dni účetní uzávěrku. Optimální termín je 31. prosince. Právě tehdy se odhalí celkový výše likvidačního zůstatku. Likvidátor následně podává daňové přiznání a sestaví takzvanou zahajovací rozvahu. Samozřejmostí bude i podání návrhu týkajícího se zápisu firmy do likvidace v obchodním rejstříku. Tady bude takováto společnost označena souslovím „V likvidaci“. Poté bude plynout doba, kdy se mohou věřitelé firmy přihlásit o své pohledávky. Zbytek likvidačního majetku se rozdělí. Do 30 dní poté musí být podán návrh na smazání firmy z rejstříku. Pokud nechcete na vše myslet sami, vyplatí se vsadit na profesionály. Přesvědčte se sami na www.zlikvidovatfirmu.cz.

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *