Lidi stále více láká zkrácený úvazek

Práce

Pracujete na zkrácený úvazek? Pak máte možná velké štěstí. V České republice jednoznačně skupina zaměstnanců preferujících zkrácený úvazek roste. Jen zaměstnavatelé na tento ty řešení úvazku zrovna dvakrát neslyší. I proto ostatně Česká republika pokulhává za průměrem Evropské unie. Firmy by ovšem prostřednictvím zkrácených úvazků mohly bez problémů udržet stávající zaměstnance, případně přilákat lidi nové. 

Zkrácené úvazky u nás jednoduše chybí

Aktuálně platí, že nabídky práce na plný úvazek činí celkem 90 % veškerých inzerovaných pozic. Na zkrácený úvazek připadá zhruba 5 % nabídek a stejné množství se vztahuje k brigádám. V Evropské unii se ale u zkrácených úvazků jedná celkem o 19 % lidí. Flexibilita pracovní doby se sice zvyšuje, nicméně spíše se jedná o odlišné rozložení pracovních hodin za den než o zkrácení úvazku.

V některých oborech mají zkrácené úvazky zelenou

Existují obory, v nichž se začíná zkrácený úvazek poměrně progresivně prosazovat? O které se jedná? Tak především o oblasti:

  • administrativy,
  • IT,
  • podniková služby,
  • zdravotní a sociální péče.

Jen zkrácené úvazky dokážou pomoc doposud třem opomíjeným cílovým skupinám, jež se na trhu práce nacházejí. Jde o studenty, lidi ve věku 50+ a rodiče na mateřské či rodičovské dovolené. Jinak dle průzkumu ABSL zhruba 80 % tuzemských center podnikových služeb svým zaměstnancům celé nebo částečné homeoffice. Až 60 % lidí tuto alternativu využívá.

Ve výrobě a průmyslu takřka není šance

V těchto oblastech je to problém. Zakomponovat do produkčního cyklu snížené úvazky je náročnější. Zaměstnavatelé se obávají hlavně zvýšené administrativy. Jinak ale není problém jeden celý úvazek rozdělit na dva malé. Preference především mileniálů a mladých lidí jsou v tomto ohledu vcelku jasné. 

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay.com

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.