Lidé nad 60 pracují více než v minulosti, podnikají více než jiní

02_duchodce

Poslední data ukazují, že seniorů nad šedesát let je na českém pracovním trhu dvakrát více než v roce 2012. V určitých oblastech se tedy stávají nepostradatelnými, jde například o zdravotnictví, sociální služby a školství. Tyto osoby také podnikají více než jakákoli jiná věková skupina.

Dvakrát více seniorů na trhu práce a častější podnikání

Český statistický úřad každoročně analyzuje data v rámci projektu Senioři v datech. Tyto nyní ukazují, že počet seniorů na trhu práce je dvakrát vyšší než v roce 2012. Jednou z příčin je postupné zvyšování hranice odchodu do důchodu. Nejde však o jediný důvod. Dalším zajímavým faktem je, že věková skupina lidí nad 60 let podniká častěji než všechny ostatní věkové kategorie. Mezi seniory se také zvyšuje podíl profesionálů v oblasti IT a komunikací.

Kde senioři nejvíce pracují

U některých odvětví dokonce platí, že osoby nad 60 jsou tak významnou skupinou pracovníků, že jsou pro odvětví nepostradatelní. Nejvíce seniorů pracuje ve zdravotnictvím a v oblasti sociální péče. Zde jde o 10 % ze všech pracovníků. Ve školství je pak osobou nad 60 let každý osmý pracovník. Naopak nejméně seniorů je v oblasti zemědělství. V loňském roce pracovalo v zemědělství 17,2 tisíc osob nad 60 let. V roce 2012 to bylo 12,1 tisíce. Za oněch deset let, tedy oproti roku 2012, s kterým Český statistický úřad data srovnává, se změnilo mnohé. Proto je například více seniorů také v oblasti informačních a komunikačních technologií. Oproti 2012 se zvýšil počet takových pracovník pětkrát. V roce 2012 to bylo 1,8 tisíce osob, nyní je to 9 tisíc osob.

Polovina seniorů pracuje plnou pracovní dobu

Pracovní doba lidí na 60 let je následovná. Více než 40 hodin týdně pracuje 51,2 % seniorů. Měně než 30 hodin pak pracuje 28 % těchto osob. Lidí s plnou pracovní dobou je tak v této kategorii více jak polovina, což sice představuje nižší číslo než u jiných kategorií, avšak nikoli razantní. U mladých lidí od 25 do 29 let pracuje více jak 40 hodin týdně 60,7 % osob, u lidí od 30 do 44 let je to pak 62,4 %.

Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/seniori-nad-60-let-pracuji-dvakrat-casteji-nez-pred-10-lety-a-podnikaji-vice-nez-zbytek-populace/, https://www.czso.cz/csu/czso/seniori-v-cr-v-datech-2021

Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.