Letošní změny při používání datové schránky

Počítač

Pokud dobrovolně nebo povinně používáte datovou schránku, nyní zpozorněte. Tento rok pro vás nachystal novinky, ohledně jejich používání. Jaké? Na to se dnes společně podíváme. Pojďme tedy na to!

Fikce doručení i pro soukromé zprávy

Pokud v datové schránce přijmete zprávu, existuje zde zákonná fikce doručení. To znamená, že pokud si danou zprávu nezobrazíte, a zároveň se v 10denní lhůtě do systému datové schránky nepřihlásíte, má se za to, že vám písemnost byla doručena uplynutím této 10denní lhůty. Do této doby toto platilo jen pro veřejnoprávní listiny. Doručoval-li vám soud nebo jiný veřejný orgán, použila se fikce doručení v případě, kdy jste ve stanové lhůtě danou písemnost nepřijal ani se do systému nepřihlásil. To se od roku 2022 mění. Nyní se tato fikce užije i pro písemnosti zasílané mezi soukromými subjekty, tj. nikoli jen při výkonu veřejné moci. Pokud tedy přes datovou schránku komunikujete se svým obchodním partnerem, dodavatelem či jinou fyzickou nebo právnickou osobou, i zde bude platit fikce doručení, která může mít své hmotněprávní následky. Volba automatického režimu fikce se bude dát deaktivovat jen pro nepodnikající fyzické osoby.

Rok 2023 ve znamení dalších změn

Další rok bude na změny ohledně užívání datových schránek ještě bohatší. Od roku 2023 se totiž automaticky ze zákona zřídí datová schránka těm, kteří ji do této doby mohli mít jen dobrovolně. Těmito budou všechny podnikající fyzické a právnické osoby, které datové schránky do této doby nemají. K dnešním uživatelům tak povinně přibydou například podnikající spolky č nadace nebo společenství vlastníků jednotek či obecně prospěšné společnosti. Nejpozdější zřízení pro nové povinné subjekty bude na konci března 2023.

Možná se zřídí datová schránka i vám

Další rok přinese ještě jednu novinku. Automaticky se totiž datová schránka zřídí všem, kdož se od počátku roku 2023 poprvé přihlásí, respektive využijí, veřejnoprávní elektronickou identifikaci (například identitu občana nebo bankovní identitu). Před zřízení datovky byste měli být upozorněni. Nebudete-li jako nepodnikající fyzická osoba souhlasit, máte možnost požádat o její znepřístupnění. Neučiníte-li tak, budete muset s veřejnou správou komunikovat skrze tuto datovou schránku. Půjde také o primární adresu, kam vám budou zasílány písemnosti.

Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/zmeny-u-datovych-schranek-v-roce-2022-a-2023/fd
Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.