Kteří poslanci dostanou odstupné

Výplata

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jsou za námi. Možná to ani nevíte, ale na některé poslance ze „staré“ poslanecké sněmovny (tedy z funkčního období od roku 2017 do roku 2021) čeká docela štědré odstupné. Kolik to je? A koho se odstupné pro poslance týká? To si dnes řekneme!

Odchodné pro poslance bez mandátu

Poslanec má po volbách, kdy se tvoří nová poslanecká sněmovna a stará zaniká, nárok na takzvané odchodné. Toto odchodné pobírají ti poslanci, kteří byli členy staré sněmovny, jsou nahrazeni a zároveň svůj mandát neobhájili či ani neobhajovali. Lze tak říci, že ti, kdož svůj mandát obhájí, ti odchodné nepobírají. Je to tedy nárok, který se váže s definitivním koncem mandátu poslance. Je tu však jedna výjimka. Odchodné se nevztahuje na ty poslance, kteří sice neobhajovali nebo neobhájili své křeslo, ale pokračují ve výkonu jiné funkce představitele státní moci. Například tedy nemůže mít nárok ten poslanec, jehož mandát nepokračuje, ale stále je členem vlády, která dosluhuje.

Jak vysoké odchodné poslancům náleží

Otázkou je také výše odchodného. Jde o násobek jejich měsíčních platů. To samo o sobě značí, že půjde o docela velkou sumu. Ze zákona tedy poslanci náleží výše jeho měsíčního platu, který pobíral v posledním kalendářním měsíci výkonu jeho funkce. Zároveň k této částce ve výši jednoho měsíčního platu však musíme připočíst druhou složku odchodného. Přičítáme totiž ještě násobek této částky, podle toho, kolik celých ukončených let výkonu funkce má poslanec za sebou (nejvýše čtyři). To znamená, že pokud byl poslance členem dolní komory parlamentu od roku 2017 do roku 2021 náleží mu 5násobek jeho měsíčního platu (jednou měsíční plat plus 4násobek za čtyři roky). Pokud se stal poslancem jako náhradník až posléze, půjde pak o 1-3násobek a podobně.

Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/kdo-z-poslancu-dostane-odchodne-a-jak-bude-vysoke/

Náhledové foto: Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.